Boohle – Mama Lyrics - Find Out Lyrics Boohle – Mama Lyrics - Find Out Lyrics

Boohle – Mama Lyrics

Boohle Umbuso Wabamnyama Album Lyrics
Boohle – Umbuso Wabam’nyama Album Lyrics

Mama Lyrics by Boohle ft Josiah De Disciple

Aningilekeleni
Nal’ichilo
Ngiyokhala kuban?
(Aw senghlala ngkhala)
Angsahleki ekhaya
Ngikhala kuphela
Uselal’amalunde
Lib’ikhaya limele
Ngiyokwenza njani na?
Webabo

(Mama)
HaWU Welele
(Mama)
Akeningsizeni (Akenivimbeni ngingenelwa
ngamanzi endlini)
(Mama) Haibo!
(Mama)
Uselala amalunde (Akenivimbeni ngingenelwa ngamanzi endlini)
(Mama) Hiiiii Hiiii
(Mama)
Akeningsizeni (Akenivimbeni ngingenelwa
ngamanzi endlini)
(Mama) Hoyeh
Uselala amalunde (Akenivimbeni ngingenelwa ngamanzi endlini)

Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama

Aningilekeleni
Nal’ichilo
Ngiyokhala kuban?
(Aw sengihlala ngikhala)
Angisahleki ekhaya
Ngikhala kuphela
Uselal’amalunde
Lib’ikhaya limmele
Ngiyokwenza njani na?
Webabo

(Mama)
Hawu welele
(Mama)
Akeningsizeni (Akenivimbeni ngingenelwa
ngamanzi endlini)
(Mama) Haibo!
(Mama)
Uselala amalunde (Akenivimbeni ngingenelwa ngamanzi endlini)
(Mama) Hiiiii Hiiii
(Mama)
Akeningsizeni (Akenivimbeni ngingenelwa ngamanzi endlini)
(Mama) Hoyeh
Uselala amalunde (Akenivimbeni ngingenelwa ngamanzi endlini)

Hau welele
Akeningsizeni
Haibo
Uselala amalunde
Hiii hiii
Akeningsizeni
Hoyeh
Uselala amalunde

Mama mama
Mama mama
Mama mama

Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Akenivimbeni ngingenelwa ngamanzi endlini
Mama mama
Akenivimbeni ngingenelwa ngamanzi endlini
Mama mama
Akenivimbeni ngingenelwa ngamanzi endlini
Mama mama
Akenivimbeni ngingenelwa ngamanzi endlini

Written by; Boohle
Released date; 21 March, 2021
Album/EP; Umbuso Wabam’nyama

Boohle Mama Lyrics ft Josiah De Disciple

Boohle Mama Lyrics In English Translation

Do not help me
Nal’ichilo
Who will I cry to?
(I still cry)
He no longer laughs at home
I’m just crying
He is still alive
The home is represented
How am I going to do it?
Webabo

(Mother)
Don’t cry
(Mother)
He doesn’t help me (He doesn’t stop me from getting involved
with water in the house)
(Mother) No!
(Mother)
He sleeps on his back (He doesn’t stop me from getting water in the house)
(Mother) Hiiiii Hiiii
(Mother)
He doesn’t help me (He doesn’t stop me from getting involved
with water in the house)
(Mother) Hoyeh
He sleeps on his back (He doesn’t stop me from getting water in the house)

Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama

Do not help me
Nal’ichilo
Who will I cry to?
(Aw I’m always crying)
I no longer laugh at home
I’m just crying
He is still alive
The family represents him
How am I going to do it?
Webabo

(Mother)
Oh my gosh
(Mother)
He doesn’t help me (He doesn’t stop me from getting involved
with water in the house)
(Mother) No!
(Mother)
He sleeps on his back (He doesn’t stop me from getting water in the house)
(Mother) Hiiiii Hiiii
(Mother)
He doesn’t bother me (He doesn’t stop me from getting water in the house)
(Mother) Hoyeh
He sleeps on his back (He doesn’t stop me from getting water in the house)

You don’t cry
Let me tell you
Haibo
He sleeps on his back
Hiii hiii
Let me tell you
Hoyeh
He sleeps on his back

Mama mama
Mama mama
Mama mama

Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
Mama mama
He doesn’t stop me from getting water in the house
Mama mama
He doesn’t stop me from getting water in the house
Mama mama
He doesn’t stop me from getting water in the house
Mama mama
He doesn’t stop me from getting water in the house