Boohle – Sizo’phumelela Lyrics

Boohle Umbuso Wabamnyama Album Lyrics
Boohle – Umbuso Wabam’nyama Album Lyrics

Sizo’phumelela Lyrics by Boohle ft Josiah De Disciple

Uvuke ekseni
Uvukela ukuyosebenza
Ukuthi uwondle, unakekele ekhaya
Ungakhohlwa ukulandela amaphupho akho
Ugijimise impumelelo yaphakade

Ngelinye ilanga
Nawe uzophumelela (Phumelela, phumelela)
Nawe uzophumelela (Phumelela, phumelela)

Ngelinye ilanga (Phumelela, phumelela)
Sizophumelela (Phumelela, phumelela)
Sizophumelela (Phumelela, phumelela)

Angilutho ngaphandle kokuphanda kwami
Nglyaphanda ng’zami impilo
(Ngoba kunzima, ko lelizwe bo!)
Bona behlezi bengihleka la
Bathi ayikho lento engiyenzayo
Mabame, bathule, babukele
Sekuseduze nempumelelo

Phumelela, phumelela
Phumelela, phumelela
Phumelela, phumelela
Phumelela, phumelela

Ngelinye ilanga (Phumelela, phumelela)
Sizophumelela (Phumelela, phumelela)
Sizophumelela (Phumelela, phumelela)

Phumelela, phumelela
Phumelela, phumelela
Phumelela, phumelela
Phumelela, phumelela
Phumelela, phumelela
Phumelela, phumelela
Phumelela, phumelela
Phumelela, phumelela

Written by; Boohle
Released date; 21 March, 2021
Album/EP; Umbuso Wabam’nyama

Boohle Sizo’phumelela Lyrics ft Josiah De Disciple

Boohle Sizo’phumelela Lyrics In English Translation

You have risen from the ashes
He gets up to go to work
To take care of it, take care of it at home
Don’t forget to follow your dreams
He has run for eternal success

One day
You too will succeed (Succeed, win)
You too will succeed (Succeed, win)

Someday (Win, win)
We Will Succeed (Succeed, Succeed)
We Will Succeed (Succeed, Succeed)

I am nothing but my research
I’m researching my own life
(Because it’s hard, this country!)
They’re always laughing at me here
They say there is nothing I can do
Let them stand, be still, and watch
Success is near

Succeed, win
Succeed, win
Succeed, win
Succeed, win

Someday (Win, win)
We Will Succeed (Succeed, Succeed)
We Will Succeed (Succeed, Succeed)

Succeed, win
Succeed, win
Succeed, win
Succeed, win
Succeed, win
Succeed, win
Succeed, win
Succeed, win