Busiswa – Makazi Lyrics

Busiswa My Side Of The Story Album Lyrics

Busiswa – My Side Of The Story Album Lyrics

Busiswa Makazi Lyrics

Mna ndihlala ndinxilile
Andisakwazi ukulinda iweekend ifike ndiready
Hlala ndinxilile andisakwaz’ukulinda iweekend
ifike ndiready
Andisakwazi ukulinda iweekend
Ifikile
Ifikile

Hlanganisan’imali ke!
Hlanganisan’imali ke!

Malo wi, malow weh ifikanini le weekend
Ifikile ekugqibeleni
Khawuzise izinto zethu
Uyazaz’izinto esizithandayo cellungasifihleli
makazi
Uyazaz’izinto esizithandayo cel’ungasifihleli
makazi
Buzani umakazi uba uzifihlephi
Uzifihlephi
Uzifihlephi
Khawuleth’iskhiye
Uzifihlephi
Uzifihlephi
Uzifihlephi
Sicel’isikheye

Within, within, within
Sifike sesigalelekile (IN)
Phathi case okanye uphath’ibhotile
Galelapha chomi somiwe thina
Tyhini

Within, within, within
Sifike sesigalelekile (IN)
Phathi case okanye uphath’ibhotile
Galelapha chomi somiwe thina

Tyhini kwedini
Tyhini kwedini
Tyhini
Tyhini kwedini

Maloh wee, maloweh ifikanini le weekend
Ifikile ekugqibeleni
Khawuzise izinto zethu
Uyazaz’izinto esizithandayo cel’ungasifihleli
makazi
Uyazaz’izinto esizithandayo cel’ungasifihleli
makazi
Buzani umakazi ukuba uzifihlephi
Uzifihlephi
Uzifihlephi
Khawuleth’iskhiye
Uzifihlephi
Uzifihlephi
Uzifihlephi
Sicellisikheye

Uyavimb’umamalapha
Vimb’utatalapha
Benzangabom bayawaz’umthetho
Uyavimb’umamalapha
Vimb’utatalapha
Benzangabom bayawaz’umthetho
Uyavimb’umamalapha
Vimb’utatalapha
Benzangabom bayawaz’umthetho
Uyavimb’umamalapha
Vimb’utatalapha
Benzangabom bayawaz’umthetho
Uyavimb’umamalapha
Vimb’utatalapha

Benzangabom bayawaz’umthetho
Uyavimb’umamalapha
Vimb’utatalapha
Benzangabom bayawaz’umthetho
Uyavimb’umamalapha
(Bebevimbile kanje nayizolo)
Vimb’utatalapha
(Bebevimbile kanje nayizolo)
Benzangabom bayawaz’umthetho
Uyavimb’umamalapha
(Bebevimbile kanje nayizolo)
Vimb’utatalapha
(Bebevimbile kanje nayizolo)
Benzangabom bayawaz’umthetho

Malowe malowe ifikanini le weekend
Ifikile ekugqibeleni
Khawuzise izinto zethu
Uyazaz’izinto esizithandayo cel’ungasifihleli
makazi
Uyazaz’izinto esizithandayo cellungasifihleli
makazi
Buzani umakazi ukuba uzifihlephi
Uzifihlephi
Uzifihlephi
Khawulethliskhiye
Uzifihlephi
Uzifihlephi
Uzifihlephi
Sicellisikheye

Written by; Busiswa
Released date; 21 November, 2020
Album/EP; My Side Of The Story Album

Makazi Lyrics Bisiswa