Citizen Deep – Dtjoh Lyrics

Citizen Deep Dtjoh Lyrics (feat. Jessica LM)

Mmi fita ritadtjoh
Kota Mita ritadtjoh,
Fitadtjoh
Minstuma
Mamaye
Sambaye
Harembuya
Mambye mumba mota ye
Mota Ye
Mmi fita ritadtjoh
Kota Mita ritadtjoh,
Fitadtjoh
Minstuma
Mamaye
Sambaye
Harembuya
Mambye mumba mota ye
Mota Ye

Mmi fita Ritatdjoh
Kota Rita Mitatjdoh
Fitadtjoh
Minstuma
Mamaye
Sambaye
Harembuya
Mambye mumba mota ye
Mota Ye
Mmi fite Ritatdjoh
Mumba Kate Rutatjdoh
Mumba
Mamaye
Sambaye
Harembuya, harembuya
Mambye mumba mota yeeee

Mmi fite Ritatdjoh
Kota Rita Mitatjdoh
Fitadtjoh
Minstuma
Mamaye
Sambaye
Harembuya
Mambye mumba mota ye
Mota Ye
Mmi fite Ritatdjoh
Mumba Kate Rutatjdoh
Mumba
Mamaye
Sambaye
Harembuya, harembuya
Mambye mumba mota yeeee

Mmi fita ritadtjoh
Kota Mita ritadjoh,
Fitadtjoh
Minstuma
Mamaye
Sambaye
Harembuya
Mambye mumba mota ye
Mota Ye
Mmi fita ritadtjoh
Kota Mita ritadjoh,
Fitadtjoh
Minstuma
Mamaye
Sambaye
Harembuya
Mambye mumba mota ye
Mota Ye

Mmi fite Ritatdjoh
Kota Rita Mitatjdoh
Fitadtjoh
Minstuma
Mamaye
Sambaye
Harembuya
Mambye mumba mota ye
Mota Ye
Mmi fite Ritatdjoh
Mumba Kate Rutatjdoh
Mumba
Mamaye
Sambaye
Harembuya, harembuya
Mambye mumba mota yeeee