Citizen Deep – Umhlaba Wakho Lyrics

Citizen Deep Umhlaba Wakho Lyrics (feat. Nkosazana Daughter & Azana)

Yasho yakhala ingilosi yokuqala
Sabela wena nhliziyo yami
Yona iyakukhumbula inqodo yami
Umzimba wona, uthi awukwazi
Sabela wena
Sabela wena
Sabela
Sabela wena ngnhliziyo yami
Sabela wena
Sabela wena
Sabela
Sabela wena ngnhliziyo yami

Deba deba deba deba debadebadebo
debadebadebo debadebadebo
Deba deba deba deba debadebadebo
debadebadebo debadebadebo
Uyadelake wena umhlaba ungowakho
Vusa ke wena
Vuka ke wena
Vuka ke wena
Uyadelake wena umhlaba ungowakho
Vusa ke wena
Vuka ke wena
Vuka wena

Umhlaba wami ngyaknika ngiwenzowakho
Yowa Yowa
Ebsweni bakho kugcwamamg’ akhlaza
IYowa IYowa
Angithi Wena wakhethukdlala ngam’
Wakhethukhamba nam’
Manjudlala ngam’
Angithi Wena wakhethukdlala ngam’
Wakhethukhamba nam’
Manjudlala ngam’

Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide

Uyadelake wena umhlaba ungowakho
Vusa ke wena
Vuka ke wena
Vuka ke wena
Uyadelake wena umhlaba ungowakho
Vusa ke wena
Vuka ke wena
Vuka wena
Uyadelake wena umhlaba ungowakho
Vusa ke wena
Vuka ke wena
Vuka ke wena
Uyadelake wena umhlaba ungowakho
Vusa ke wena
Vuka ke wena
Vuka wena

Citizen Deep Umhlaba Wakho Lyrics English Translation

The first angel cried out
Respond to you my heart
It remembers my mind
The body, on the other hand, says it can’t
Respond to yourself
Respond to yourself
Respond
Respond to you with all my heart
Respond to yourself
Respond to yourself
Respond
Respond to you with all my heart

Deba deba deba deba debadebadebo
debadebadebo debadebadebo
Deba deba deba deba debadebadebo
debadebadebo debadebadebo
You despise your own land
Wake yourself up
Then you get up
Then you get up
You despise your own land
Wake yourself up
Then you get up
Wake up yourself

I give my land to you
Yowa Yowa
Your eyes are full of greenness
IYowa IYowa
You made fun of me, didn’t you?
He picked me up ‘
Talk about rubbing salt in my wounds – d’oh!
You made fun of me, didn’t you?
He picked me up ‘
Talk about rubbing salt in my wounds – d’oh!

Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide
Dabadedabido dedabido dedabide
Dedabide

You despise your own land
Wake yourself up
Then you get up
Then you get up
You despise your own land
Wake yourself up
Then you get up
Wake up yourself
You despise your own land
Wake yourself up
Then you get up
Then you get up
You despise your own land
Wake yourself up
Then you get up
Wake up yourself