Daliwonga – Xola Lyrics - Find Out Lyrics Daliwonga – Xola Lyrics - Find Out Lyrics

Daliwonga – Xola Lyrics

Daliwonga Uyang Testa Album Lyrics
Daliwonga – Uyang Testa Album Lyrics

Xola Lyrics by Daliwonga

Ingqond’ iyazula-zula-zula-zula-zula
I’m sorry, lovey, kodwa uthando luyanglhlula
Angifuni senz’ izinto bese siyaz’sola
I hope uyang’thola
Hai nhliziyo xola
Ngobl ingqond’ iyazula-zula-zula-zula-zula

I’m sorry, lovey, kodwa uthando luyanglhlula
Angifuni senz’ izinto bese siyaz’sola
I hope uyang’thola
Hai nhliziyo xola
Xola, yeah, yeah, yeah

Hai anikahleni
Asibekel’ uthando’ eceleni
I don’t wanna make you my mean
Sidlale dlale s’shiyl imizwl endleleni

Hai anikahleni, hai
Hai anikahleni, hai
Hai anikahleni
Hai anikahleni, yeah

Hai anikahleni
Asibekel’ uthando’ eceleni
I don’t wanna make you my mean
Sidlale dlale s’shiyl imizwl endleleni

Hai anikahleni, hai
Hai anikahleni, hai
Hai anikahleni
Hai anikahleni, yeah
Ingqond’ iyazula-zula-zula-zula-zula

I’m sorry, lovey, kodwa uthando luyang’hlula
Angifuni senzl izinto bese siyaz’zola
I hope uyang’thola
Hai nhliziyo xola
Ngob’ ingqond’ iyazula-zula-zula-zula-zula

I’m sorry, lovey, kodwa uthando luyang’hlula
Angifuni senz’ izinto bese siyaz’zola
I hope uyanglthola
Hai nhliziyo xola
Xola, yeah, yeah, yeah

Written by; Daliwonga
Released date; 23 March, 2021
Album/EP; Uyang’ Testa

Daliwonga Xola Lyrics

Daliwonga Xola Lyrics In English Translation

The mind wanders and wanders
I’m sorry, lovey, but love overwhelms me
I do not want to get into trouble and blame ourselves
I hope you find me
Oh heart sorry
With the mind wandering, wandering around

I’m sorry, lovey, but love overwhelms me
I do not want to get into trouble and blame ourselves
I hope you find me
Oh heart sorry
Sorry, yeah, yeah, yeah

Hai anikahleni
Let us put aside “love”
I don’t wanna make you my mean
We played and played s’shiyl emotions along the way

Hai anikahleni, hai
Hai anikahleni, hai
Hai anikahleni
Hai anikahleni, yeah

Hai anikahleni
Let us put aside “love”
I don’t wanna make you my mean
We played and played s’shiyl emotions along the way

Hai anikahleni, hai
Hai anikahleni, hai
Hai anikahleni
Hai anikahleni, yeah
The mind wanders and wanders

I’m sorry, lovey, but love overwhelms me
I don’t want to get things done and then just calm down
I hope you find me
Oh heart sorry
For the mind wanders and wanders

I’m sorry, lovey, but love overwhelms me
I don’t want to get things done and then just relax
I hope you find it
Oh heart sorry
Sorry, yeah, yeah, yeah