De Mthuda – Gijima Lyrics | Find Out Lyrics

De Mthuda – Gijima Lyrics

De Mthuda Gijima Lyrics, Gijima Lyrics by De Mthuda ft Murumba Pitch

Unguban’ igama lakho
Hayi ngiyabuza ntombi
Heh De Mthuda
Awung’bonise mngan’ wam’ yini lena
Uma ngibheka emuva
Kukude la sisuka khona
Ngamane lidume livale izulu
Kodwa namhlanje ngihamba nawe wena

Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima

Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)

Unguban’ igama lakho
Hayi ngiyabuza ntombi
Heh De Mthuda
Awung’bonise mngan’ wam’ yini lena
Uma ngibheka emuva
Kukude la sisuka khona
Ngamane lidume livale izulu
Kodwa namhlanje ngihamba nawe wena

Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima

Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba
Ath’ uDe Mthuda gijima
(Gijima)
Ngoba iskhathi siyahamba

De Mthuda Gijima Lyrics English Translation

What is your name?
No I ask girl
Heh De Mthuda
Show me my friend what this is
When I look back
It’s a long way from here
Let it thunder and rain
But today I am going with you

Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run

Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)

What is your name?
No I ask girl
Heh De Mthuda
Show me my friend what this is
When I look back
It’s a long way from here
Let it thunder and rain
But today I am going with you

Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run

Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by
Ath ’De Mthuda run
(Gijima)
Because time goes by