De Mthuda Khanda Liyazula Lyrics, Khanda Liyazula Lyrics by De Mthuda ft Mthunzi Sino Msolo

Khanda liyazula zula
Khanda liyazula
Sasho les’gubhu
Qheng qheng qheqheqheng
Qheng qheng qheqheqheng

Khanda liyazula
Sasho les’gubhu
Hayi maye bo
Qheng qheng qheqheqheng
Qheng qheng qheqheqheng

Khanda liyazula bo
(Liyazula)
Sasho les’gubhu
(Sasho)
Qheng qheng qheqheqheng
Hoho, hoho, hoho
Qheng qheng qheqheqheng
Hoho, hoho, hoho

Khanda liyazula bo
(Liyazula)
Sasho les’gubhu
(Sasho)
Qheng qheng qheqheqheng
Hoho, hoho, hoho
Qheng qheng qheqheqheng
Hoho, hoho, hoho

Vele mang’dakiwe
Sok’nyakazisa maw’lele
Amasango avaliwe
Iza no Bheki Cele
Kuyo valwa
S’jaive s’jaive s’jaive kuze kuyo valwa

Wena vele ma udakiwe
Sokunyakazisa maw’lele
Amasango avaliwe
Iza no Bheki Cele
Kuyo valwa
Kuyo valwa
S’jaive s’jaive
Kuyo valwa
Kuyo valwa

Azobhampa amagwinya ewotela
(Isamqe)
Solala sidleni ewotela
(Isamqe)

Samqe ke, Samqe ke, Samqe ke, Samqe ke

Azobhampa amagwinya ewotela
(Isamqe)
Solala sidleni ewotela
(Isamqe)

Samqe ke, Samqe ke, Samqe ke, Samqe ke

Khanda liyazula bo
Sasho les’gubhu
Qheng qheng qheqheqheng
Qheng qheng qheqheqheng

Khanda liyazula bo
Sasho les’gubhu
Qheng qheng qheqheqheng
Qheng qheng qheqheqheng

Vele mang’dakiwe
Sok’nyakazisa maw’lele
Amasango avaliwe
Iza no Bheki Cele
Kuyo valwa
S’jaive s’jaive s’jaive kuze kuyo valwa

Wena vele ma udakiwe
Sokunyakazisa maw’lele
Amasango avaliwe
Iza no Bheki Cele
Kuyo valwa
Kuyo valwa
S’jaive s’jaive
Kuyo valwa
Kuyo valwa

Azobhampa amagwinya ewotela
(Isamqe)
Solala sidleni ewotela
(Isamqe)

Samqe ke, Samqe ke, Samqe ke, Samqe ke

Ayabhampa amagwinya ewotela
(Isamqe)
Solala sidleni ewotela
(Isamqe)

Samqe ke, Samqe ke, Samqe ke, Samqe ke

De Mthuda Khanda Liyazula Lyrics English Translation

The head is spinning
The head is spinning
We said this drum
Every now and then
Every now and then

The head is spinning
We said this drum
Oh my gosh
Every now and then
Every now and then

My head is spinning bo
(Roaming)
We said this drum
(Sasho)
Every now and then
Hoho, hoho, hoho
Every now and then
Hoho, hoho, hoho

My head is spinning bo
(Roaming)
We said this drum
(Sasho)
Every now and then
Hoho, hoho, hoho
Every now and then
Hoho, hoho, hoho

Just get drunk
Sokakizisha mawlelele
Gates closed
Comes with Bheki Cele
It was closed
S’jaive s’jaive s’jaive until it was closed

You are already drunk
Move the twins
Gates closed
Comes with Bheki Cele
It was closed
It was closed
S’jaive s’jaive
It was closed
It was closed

They will bomb the voting booth
(Circle)
Stay overnight at the voting booth
(Circle)

So we jumped, we jumped, we jumped, we jumped

They will bomb the voting booth
(Circle)
Stay overnight at the voting booth
(Circle)

So we jumped, we jumped, we jumped, we jumped

My head is spinning bo
We said this drum
Every now and then
Every now and then

My head is spinning bo
We said this drum
Every now and then
Every now and then

Just get drunk
Sokakizisha mawlelele
Gates closed
Comes with Bheki Cele
It was closed
S’jaive s’jaive s’jaive until it was closed

You are already drunk
Move the twins
Gates closed
Comes with Bheki Cele
It was closed
It was closed
S’jaive s’jaive
It was closed
It was closed

They will bomb the voting booth
(Circle)
Stay overnight at the voting booth
(Circle)

So we jumped, we jumped, we jumped, we jumped

They are voting for voting
(Circle)
Stay overnight at the voting booth
(Circle)

So we jumped, we jumped, we jumped, we jumped

Leave a Reply

Your email address will not be published.