De Mthuda – Khwela Khwela Lyrics - Find Out Lyrics De Mthuda – Khwela Khwela Lyrics - Find Out Lyrics

De Mthuda – Khwela Khwela Lyrics

De Mthuda Khwela Khwela Lyrics (feat. Sir Trill)

He nana ungalali, mina ngizofika nge khwela khwela
He nana ungalali, mina ngizofika nge khwela khwela

Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela (mina ngizofika)
Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela (mina ngizofika)
Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela (mina ngizofika)
Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela (mina ngizofika)

Wena uyangibulala masuhleka nam’
Mangifika bamb’isandla sam’
Kube mnandi and asilali
Angithi uyazi (angithi uyazi lovie lovo)
Wena uyangibulala masuhleka nam’
Mangifika bamb’isandla sam’
Kube mnandi and asilali
Angithi uyazi (angithi uyazi lovie lovo)

(Mina ngizofika)
(Mina ngizofika)
(Mina ngizofika)

Ngisendleleni ngizakuwena, Namhlanje hayi kusasa
Ngithi nxola, ngiyatotoba
Woza sihambe kas’lam
Kanti ngiyakhumbula, ngibawela ukuza kuwena
Ngiyovela ngeslahla
Hayi sengiyaku surprise-a
Ngisendleleni ngizakuwena, Namhlanje hayi kusasa
Ngithi nxola, ngiyatotoba
Woza sihambe kas’lam
Kanti ngiyakhumbula, ngibawela ukuza kuwena
Ngiyovela ngeslahla
Hayi sengiyaku surprise-a

Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela
Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela
Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela
Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela

He nana ungalali, mina ngizofika nge khwela khwela
He nana ungalali, mina ngizofika nge khwela khwela
He nana ungalali, mina ngizofika nge khwela khwela
He nana ungalali, mina ngizofika nge khwela khwela

Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela (mina ngizofika)
Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela (mina ngizofika)
Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela (mina ngizofika)
Khwela khwela, khwela khwela mama
Khwela khwela (mina ngizofika)

Wena uyangibulala masuhleka nam’
Mangifika bamb’isandla sam’
Kube mnandi and asilali
Angithi uyazi (angithi uyazi lovie lovo)

Wena uyangibulala masuhleka nam’
Mangifika bamb’isandla sam’
Kube mnandi and asilali
Angithi uyazi (angithi uyazi lovie lovo)

Ngisendleleni ngizakuwena, Namhlanje hayi kusasa
Ngithi nxola, ngiyatotoba
Woza sihambe kas’lam
Kanti ngiyakhumbula, ngibawela ukuza kuwena
Ngiyovela ngeslahla
Hayi sengiyaku surprise-a

Ngisendleleni ngizakuwena, Namhlanje hayi kusasa
Ngithi nxola, ngiyatotoba
Woza sihambe kas’lam
Kanti ngiyakhumbula, ngibawela ukuza kuwena
Ngiyovela ngeslahla
Hayi sengiyaku surprise-a

De Mthuda Khwela Khwela Lyrics English Translation

He nana do not sleep, I will come with a ride
He nana do not sleep, I will come with a ride

Ride ride, ride ride mom
Ride ride (I’ll be there)
Ride ride, ride ride mom
Ride ride (I’ll be there)
Ride ride, ride ride mom
Ride ride (I’ll be there)
Ride ride, ride ride mom
Ride ride (I’ll be there)

You kill me and laugh with me ‘
Let me come and hold my hand
It’s fun and we don’t sleep
Don’t you know (don’t you know lovie lovo)
You kill me and laugh with me ‘
Let me come and hold my hand
It’s fun and we don’t sleep
Don’t you know (don’t you know lovie lovo)

(I’ll be there)
(I’ll be there)
(I’ll be there)

I’m on my way to you, Today not tomorrow
I’m so sorry, I’m so sorry
Come on in, take a look
And I remember, I long to come to you
I will appear in the trunk
No I’m going to surprise-a
I’m on my way to you, Today not tomorrow
I’m so sorry, I’m so sorry
Come on in, take a look
And I remember, I long to come to you
I will appear in the trunk
No I’m going to surprise-a

Ride ride, ride ride mom
Get on board
Ride ride, ride ride mom
Get on board
Ride ride, ride ride mom
Get on board
Ride ride, ride ride mom
Get on board

He nana do not sleep, I will come with a ride
He nana do not sleep, I will come with a ride
He nana do not sleep, I will come with a ride
He nana do not sleep, I will come with a ride

Ride ride, ride ride mom
Ride ride (I’ll be there)
Ride ride, ride ride mom
Ride ride (I’ll be there)
Ride ride, ride ride mom
Ride ride (I’ll be there)
Ride ride, ride ride mom
Ride ride (I’ll be there)

You kill me and laugh with me ‘
Let me come and hold my hand
It’s fun and we don’t sleep
Don’t you know (don’t you know lovie lovo)

You kill me and laugh with me ‘
Let me come and hold my hand
It’s fun and we don’t sleep
Don’t you know (don’t you know lovie lovo)

I’m on my way to you, Today not tomorrow
I’m so sorry, I’m so sorry
Come on in, take a look
And I remember, I long to come to you
I will appear in the trunk
No I’m going to surprise-a

I’m on my way to you, Today not tomorrow
I’m so sorry, I’m so sorry
Come on in, take a look
And I remember, I long to come to you
I will appear in the trunk
No I’m going to surprise-a