DJ Maphorisa, Tyler ICU – Izolo Lyrics ft. Mpura, Daliwonga, Visca

DJ Maphorisa Tyler ICU Banyana EP Lyrics
DJ Maphorisa & Tyler ICU – Banyana EP Lyrics and Tracklist

Izolo Lyrics DJ Maphorisa Tyler ICU

Ngingene namaGents estokisisni
Bangbuzukuthi ngephethe malini?
Ngezwa kukhal’uthililili
Ngezwa kukhal’uthililili

Ngingene namaGents estokisisni
Bangbuzukuthi ngephethe malini?
Ngezwa kukhal’uthililili
Bathi asenz’ifilimi
Thililili, thiyiyiyi
Ey bathi asenz’ifilimi
Asenz’ifilimi
Ngingenelana

Yilembamba yay’zolo
Iyon’ivele yangkhoboza
Yangdid’inqondo
Yadlala ngomqondo
Iyon’ivele yang’khoboza
Iyon’ivele yang’khoboza

Yilembamba yay’zolo
Iyon’ivele yang’khoboza
Yangdid’inqondo
Yadlala ngomqondo

Iyon’ivele yang’khoboza
Iyon’ivele yang’khoboza
Iyon’ivele yang’khoboza
Iyon’ivele yang’khoboza
Iyon’ivele yang’khoboza
Iyon’ivele yang’khoboza

Dali wami ngicelukukhulum’iqiniso kuwe dali
Abafana bebeshay’inamba
Ngasengkhiph’imali ngigcwalisel’usbali
Sihleli ney’ngan’eyncane
Ngathengamataquilla sikhiphanínkani
Ng’yabuz’uzongixolela yini
Angeke kuphinde kwenzeke ngthathekile nami

Hhayi seng’bona namabhililidi ngihleli namayakayaka
Ang’thengisa iBev’ ngamawalawala
Isiphithi ngidlalisela ngama vula vala
Igush’ ingen’ekhishi shon’ilanga nabo
Nomalnga ngenz’iplani ngigcwalisela o Takalani
Izinto za overseasi ngi internationali

Ngi ghetto-fabulousi ngihleli nezinkalakatha, nkalakatha, nkalakatha
Hhayi seng’bona namabhililidi ngihleli namayakayaka
Ang’thengisa iBev’ ngamawalawala
Isiphithi ngidlalisela ngama vula vala
Igush’ ingen’ekhishi shon’ilanga nabo
Nomalnga ngenz’iplani ngigcwalisela o Takalani (Ishuu)
Izinto za overseasi ngi internationali
Ngi ghetto-fabulousi ngihleli nezinkalakatha, nkalakatha, nkalakatha
Westhandwa sami sacel’ukxolisa

Lang’buya khona cishe ngamithisa
AboNomalanga bangena bang’vimba
Angsakwaz’ nokukbheka nasemehlweni
Angsakwaz’ nokukbheka nasemehlweni
Angsakwaz’ nokukbheka nasemehlweni
Angsakwaz’ nokukbheka nasemehlweni
Ishuu

Westhandwa sami sacel’ukxolisa
Lang’buya khona cishe ngamithisa
AboNomalanga bangena bang’vimba
Angsakwaz’ nokukbheka nasemehlweni
Angsakwaz’ nokukbheka nasemehlweni
Angsakwaz’ nokukbheka nasemehlweni
Angsakwaz’ nokukbheka nasemehlweni
Angsakwaz’ nokukbheka nasemehlweni
Ishuu

Dali wami ngicelukukhulum’iqiniso kuwe dali
Abafana bebeshay’inamba
Ngasengkhiph’imali ngigcwalisel’usbali
Sihleli ney’ngan’eyncane
Ngathengamataquilla sikhiphanínkani
Ng’yabuz’uzongixolela yini

Angeke kuphinde kwenzeke ngthathekile nami
Hhayi seng’bona namabhililidi ngihleli namayakayaka
Ang’thengisa iBev’ ngamawalawala
Isiphithi ngidlalisela ngama vula vala
Igush’ ingen’ekhishi shon’ilanga nabo
Nomalnga ngenz’iplani ngigcwalisela o Takalani
Izinto za overseasi ngi internationali
Ngi ghetto-fabulousi ngihleli nezinkalakatha, nkalakatha, nkalakatha
Hhayi seng’bona namabhililidi ngihleli namayakayaka

Ang’thengisa iBev’ ngamawalawala
Isiphithi ngidlalisela ngama vula vala
Igush’ ingen’ekhishi shon’ilanga nabo
Nomalnga ngenz’iplani ngigcwalisela o Takalani
Izinto za overseasi ngi internationali
Ngi ghetto-fabulousi ngihleli nezinkalakatha, nkalakatha, nkalakatha

Written by; DJ Maphorisa, Tyler ICU, Mpura, Daliwonga, Visca
Album/EP; Banyana

DJ Maphorisa Izolo Lyrics ft Tyler ICU

DJ Maphorisa Izolo Lyrics In English Translation

I got into the stocks with the Gents
How much money do I have?
I heard a cry
I heard a cry

I got into the stocks with the Gents
How much money do I have?
I heard a cry
They say we’re making a movie
Thililili, tea
Hey they say we’re not making a movie
Let’s make a movie
I intervene

This is the cat from yesterday
It just hit me
Yangdid’indondo
It played on the mind
It just hit me
It just hit me

This is the cat from yesterday
It just hit me
Yangdid’indondo
It played on the mind

It just hit me
It just hit me
It just hit me
It just hit me
It just hit me
It just hit me

My Creator, I beg you to tell me the truth
The boys were calling
I took out the money and filled it out
We’re sitting with a little girl
I bought some muffins and we went out
I wonder if you will forgive me
It will never happen again

I can see the buildings sitting on the floor
They sell Bev for a long time
I play with the chaos and turn it on
Igush’s in the kitchen shon’ilanga with them
Every day I make a plan and fill in the blanks
Overseas items are international

I am a ghetto-fabulousi sitting with a cat, a cat, a cat
I can see the buildings sitting on the floor
They sell Bev for a long time
I play with the chaos and turn it on
Igush’s in the kitchen shon’ilanga with them
Every day I plan to fill in the Takalani (Shuhu)
Overseas items are international
I am a ghetto-fabulousi sitting with a cat, a cat, a cat
My darling we apologize

When I returned, I almost got pregnant
The Nomalanga came in and blocked
He could not even look her in the eye
He could not even look her in the eye
He could not even look her in the eye
He could not even look her in the eye
Ihuu

My darling we apologize
When I returned, I almost got pregnant
The Nomalanga came in and blocked
He could not even look her in the eye
He could not even look her in the eye
He could not even look her in the eye
He could not even look her in the eye
He could not even look her in the eye
Ihuu

My Creator, I beg you to tell me the truth
The boys were calling
I took out the money and filled it out
We’re sitting with a little girl
I bought some muffins and we went out
I wonder if you will forgive me

It will never happen again
I can see the buildings sitting on the floor
They sell Bev for a long time
I play with the chaos and turn it on
Igush’s in the kitchen shon’ilanga with them
Every day I make a plan and fill in the blanks
Overseas items are international
I am a ghetto-fabulousi sitting with a cat, a cat, a cat
I can see the buildings sitting on the floor

They sell Bev for a long time
I play with the chaos and turn it on
Igush’s in the kitchen shon’ilanga with them
Every day I make a plan and fill in the blanks
Overseas items are international
I am a ghetto-fabulousi sitting with a cat, a cat, a cat