Kabza De Small, DJ Maphorisa – Uvalo Lyrics ft. Aymos

Kabza De Small DJ Maphorisa The Return of the Scorpion Kings Album Lyrics
Kabza De Small, DJ Maphorisa – The Return of the Scorpion Kings Album Lyrics, Tracklist

Uvalo Lyrics by Kabza De Small ft DJ Maphorisa

Kwaze kwamnandi
Ukuzwana nomuntu okuthanda mo
Lent’ imanzi indaba yikuthi iyaqhoma
Ayi noma engekho eduze kwami angipheli moya
Awu bayaflexa bayamfuna kodwa soze bamthole
Anginavalo anginavalo
Anginavalo anginavalo

Ayi mabamshela ubaph’ inumber yami
Abazomthinta mina ngizobatshela
Usungowami usungowami
Ngowami wedwa
Hoyayaya yaya ayihoyayaya yaya
Ayiho yayaya ngimdlis’ ikorobela ikorobela
Ikorobela hoyayaya yaya
Ayihoyayaya yaya

Ayihoyayaya ngimdlis’ ikorobela ikorobela
Awusungowami usungowami
Usungowami usungowami ngowami wedwa
Awusungowami usungowami
Anginavalo anginavalo

Hoyayaya yaya ayihoyayaya yaya
Ayihoyayaya ngimdlis’ ikorobela ikorobela ikorobel
Hoyayaya yaya ayihoyayaya yaya
Ayihoyayaya ngimdlis’ ikorobela ikorobela ikorobela
Hoyayaya yaya ayihoyayaya yaya

Ayihoyayaya ngimdlis’ ikorobela ikorobela
Ikorobela (Ikorobela ikorobela ikorobela)
(Ikorobela ikorobela ikorobela ikorobela)

Hoya hoya hoya hoya
Hoya hoya hoya hoya
Hoya hoya hoya hoya
Hoya hoya hoya hoya

Written by; Kabza De Small, DJ Maphorisa
Album/EP; The Return of the Scorpion Kings

Kabza De Small Uvalo Lyrics ft DJ Maphorisa

Kabza De Small Uvalo Lyrics English Translation

It was fun
Getting along with someone who loves you
The wet story is that it explodes
No, even if he is not near me, I do not give up
Well, they are looking for him but they will not find him
I’m not scared I’m not scared
I’m not scared I’m not scared

Please tell them my number
Those who will touch him I will tell
You are mine and you are mine
It’s mine alone
Hoyayaya yaya ayihoyayaya yaya
I could not help but feel for her
It keeps on going forever
He ignored it

I don’t care if I eat it or not
You are not mine you are mine
You are mine and you are mine and you are mine alone
You are not mine you are mine
I’m not scared I’m not scared

Hoyayaya yaya ayihoyayaya yaya
I don’t care if I feed him or her or leave him or her
Hoyayaya yaya ayihoyayaya yaya
I don’t care if I feed him or her or leave him or her
Hoyayaya yaya ayihoyayaya yaya

I don’t care if I eat it or not
Ikerobela (Ikorobela ikorobela ikorobela)
(It keeps popping up it keeps popping up)

Hoya hoya hoya hoya
Hoya hoya hoya hoya
Hoya hoya hoya hoya
Hoya hoya hoya hoya