DJ Ngwazi – Eloyi Lyrics

DJ Ngwazi Eloyi Lyrics (feat. Joocy & DJ Tira)

Kusuka namhlanj’umawung’ibiza
Ngzosabela ngizoza ngindiza kuwe//
Kulamagquma namathafa
Namalwandle nemifula
Angsoze ngaphel’umoya
Ngisho noma besidlel’umona
Sibusisiwe sinje ngama Juba
Sibusisiwe sinje ngama Juba
Mmmm

Hlala nami
Nami ngihlale nawe
Ndiza nami
Nami ngindize nawe
Sicul’igam’elisha sihlabekis’abasizondayo

Sithi eloyi
Uzube nathi baba
Sithi eloyi
Uzube nathi kuloluthando
Yeeee

Yeeeee
Angisoze ngaphel’umoya
Ngisho noma bes’dlel’umona
Sibusisiwe sinje ngama juba
Ksuka namhlanje uma ungibiza
Ngzosabela ngzoza ngindiza kuwe
Kulagquma namathafa
Namalwandle nemifula

Sithi eloyi
Uzube nathi baba
Sithi eloyi
Uzube nathi kuloluthando
Yeeee

DJ Ngwazi Eloyi Lyrics English Translation

From today you are calling
I will respond, I will come and fly to you//
In these hills and plains
And seas and rivers
I will never die on the other side of the earth
Even if we were jealous
We are blessed like Juba
We are blessed like Juba
Mmmm

Stay with me
I also stay with you
I’m coming with me
I also flew with you
We’re singing a new name and we’re hurting those who hate us

We say magic
You will be with us, father
We say magic
Be with us in this love
Yeeeee

Yeeeee
I will never die
Even if we are jealous
We are blessed like doves
Leave today if you call me
I will respond and come and fly to you
In the hills and plains
And seas and rivers

We say magic
You will be with us, father
We say magic
Be with us in this love
Yeeeee

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: DJ Ngwazi, Joocy, DJ Tira
  • Album: Morata
  • Released: 2022