Jah Prayzah – Boi Boi Lyrics

Jah Prayzah Gwara Album Lyrics
Jah Prayzah – Gwara Album Lyrics, Tracklist

Boi Boi Lyrics by Jah Prayzah

Wa gwi zi kabhasikoro kandikanyira
Kakadambuka carrier
Ndakatumira nhume zvicharamba yakawira mutsime
Ndokufumira kufamba kuchinaya, ndakarasika pamharadzano
Toti boi boi, maziso kuti boi

Ndakagara ndichikuda ndichinyara
Ndakagara ndichikuda
Ndakagara ndichikuda ndichinyara
Ndakagara ndichikuda
Ndakagara ndichikuda ndichinyara
Ndakagara ndichikuda

Kana ndouya ikoko, vesa kamoto
Ndikaona kamwenje murima
Ini ndoziva pauri ipapo
Ndine hunya webote nedondo
Kuteera kwakada moyo

Ndisunungure ndiwane zororo
Wandipawo manyemwe embongoro
Ndisunungure ndiwane zororo
Wandipawo manyemwe embongoro
Ndini ndaikudongorera

Ndakagara ndichikuda ndichinyara
Ndakagara ndichikuda
Ndichiti fambe fambe ndomira
Ndakagara ndichikuda ndichinyara
Haa rudo ndimonere

Ndakagara ndichikuda ndichinyara
Ndakagara ndichikuda
Ukabvuma ndichakureera
Ndakagara ndichikuda ndichinyara
Ndakagara ndichikuda

Ndafamba rwendo chimhandara
Iwe kure kwandinobva
Ndaizeza kutaura pada moyo
Shoko racho ndoridudza

Asi dai taisangana muchimana
Dai ndakujaira
Asi sai taizivana kubvira kare
Dai ndakujaira

Asi sai taizivana kubvira kare
Pachiraa
Ndaufunga kuti ndipfumbunure
Zvirimuhana

Ndini ndaikudongorera
Ndakaragara ndichikuda ndichinyara
Ndakagara ndichikuda
Ndichiti fambe fambe ndomira
Ndichikuda ndichinyara
Haa rudo ndimonere

Ndakagara ndichikuda ndichinyara
Ndakagara ndichikuda
Ukabvuma ndichakureera
Ndakagara ndichikuda ndichinyara
Kuti boi boi maziso kuti boi

Hooo ooooh ooh oh
Hooo ooooh ooh oh
Hooo ooooh ooh oh, ooh oh oh
Hoo oh oh oh oh
Hoo oh oh oh oh
Hoo oh oh oh oh

Ramba uchidira so more
Hoo oh oh, some more
Hoo oh oh, some more
Hoo oh oh, some more
Kana uchifarira Jah Prayzah

Written by; Jah Prayzah
Album/EP; Gwara

Jah Prayzah Boi Boi Lyrics

Jah Prayza Boi Boi Lyrics English Translation

He rode a bicycle and squeezed me
Kakadambuka carrier
I sent a messenger who will always fall into the well
Early in the morning it started to rain, and I got lost at the crossroads
Toti boi boi, eyes that boi

I have always loved you and am ashamed
I’ve always loved you
I have always loved you and am ashamed
I’ve always loved you
I have always loved you and am ashamed
I’ve always loved you

When I get there, light a fire
I saw a light in the dark
I’ll find out where you are
I love the ropes and the forest
Obedience loves the heart

Release me and I will find rest
He also gave me the taste of donkeys
Release me and I will find rest
He also gave me the taste of donkeys
I was watching you

I have always loved you and am ashamed
I’ve always loved you
I said slowly and stopped
I have always loved you and am ashamed
Oh, love me

I have always loved you and am ashamed
I’ve always loved you
If you agree I will listen to you
I have always loved you and am ashamed
I’ve always loved you

I’ve traveled a virgin
You are far from where I come from
I hesitated to speak at heart
I mean the word

But if we met in a hurry
I wish I was used to it
But we have known each other for a long time
I wish I was used to it

But we have known each other for a long time
Pachiraa
I thought I’d open it
It’s natural

I was watching you
I have always loved you and am ashamed
I’ve always loved you
I said slowly and stopped
I love you and I am ashamed
Oh, love me

I have always loved you and am ashamed
I’ve always loved you
If you agree I will listen to you
I have always loved you and am ashamed
That boi boi eyes that boi

Hooo ooooh ooh oh
Hooo ooooh ooh oh
Hooo ooooh ooh oh, ooh oh oh
Hoo oh oh oh oh
Hoo oh oh oh oh
Hoo oh oh oh oh

Keep pouring so more
Hoo oh oh, some more
Hoo oh oh, some more
Hoo oh oh, some more
If you are interested in Jah Prayzah

    Lyrics Knowledge:
  • Written by:
  • Album:
  • Released: