Kwesta – Phuma Sathane Lyrics

Kwesta g.o.d guluva Album Lyrics

Kwesta – g.o.d guluva Album Lyrics

Phuma Sathane Lyrics by Kwesta

Phuma Sathane
Phuma Sathane

Phuma Sathane
Phuma Sathane

Phuma Sathane
Phuma Sathane

Phuma Sathane
Phuma Sathane

Phuma Sathane
Phuma Sathane

Phuma Sathane
Phuma Sathane

Phuma Sathane
Phuma Sathane

Phuma Sathane
Phuma Sathane

Written by; Kwesta
Album/EP; g.o.d Guluva

 

Kwesta Phuma Sathane Lyrics