Kwesta – The Bottom Lyrics

Kwesta g.o.d guluva Album Lyrics

Kwesta – g.o.d guluva Album Lyrics

The Bottom Lyrics by Kwesta

The Bottom
The Bottom

The Bottom
The Bottom

The Bottom
The Bottom

The Bottom
The Bottom

The Bottom
The Bottom

The Bottom
The Bottom

The Bottom
The Bottom

The Bottom
The Bottom

Written by; Kwesta
Album/EP; g.o.d Guluva

 

Kwesta The Bottom Lyrics