Lamiez Holworthy – Sthokoze Lyrics ft. The Lowkeys, Drip Gogo

Lamiez Holworthy Sthokoze Lyrics, Sthokoze Lyrics by Lamiez Holworthy ft The Lowkeys Drip Gogo

Aiii haaayi, Aii yah hai
Indlela yabadala
Aiii haaayi, Aii yah hai

Ahh weh gogo
Sabel uyabizwa
Weh gogo
Lamanzi ngowakho
Weh Gogo
Land’iskhwama sakho….
Ey

Ahh weh gogo weh
Sabel’uyabizwa
Weh gogo
Lamanzi ngewakho
Weh gogo
Land iskhwama sakho…

Sbwl ukthozisa
Sbwl ukthozisa
Ngiguxel ithonga, ngshaye izandla
Sbwl ukthozisa
Sbwl ukthozisa
Ngiguxel ithonga, ngshaye izandla
Sbwl ukthozisa
Sbwl ukthozisa
Ngiguxel ithonga, ngshaye izandla
Sbwl…!!!!!

Sthokoze Mndawu sthokoze
Sthokoze Mnguni sthokoze
Sthokoze Mndiki sthokoze
Sthokoze Mnono sthokoze
Nabo abelozi sthokoze
Thokoza Gogo Sthokoze
Thokoza Khehla Thokoza, Thokoza, Thokoza

Sthokoze Mndawu sthokoze
Sthokoze Mnguni sthokoze
Sthokoze Mndiki sthokoze
Thokoza, Thokoza, Thokoza

Yebow!!!!! Yeyeyeyeyeyeyeye Are Kokote Re Roba
Monyako

Cin’ethongweni wena, cinethongweni
Ngibiza izindlondlo zonke
Aniphakameni
Sengiz’misele mina, sengiz misele
Yebo nguyavuma mina, ngumtnwane dlozi
Yebo ngyavuma mina

Ngibiza amadlozi wonke
Aniphakameni
Ngibiza amadlozi wonke
Aniphakameni
Sengiz misele mina,
Yebo ngyavuma mina mina,

Mina, Ah mina, mina, Mina, Ah mina, mina,
Mina, Ah mina, mina, Mina, Ah mina, mina,

Yeyeyeyeyeyeyeyeye
Yeyey heee
Ay, ey

Yebow
Are kokote reroba monyako

Lamiez Holworthy Sthokoze Lyrics English Translation

Aiii haaayi, Aii yah hai
The way of the elders
Aiii haaayi, Aii yah hai

Ahh weh gogo
Sabel is called
Weh gogo
This water is yours
Weh Gogo
Get your wallet ….
Hey

Ahh weh gogo weh
Sabel’uyabizwa
Weh gogo
This water is yours
Weh gogo
Land your wallet …

Sbwl insults
Sbwl insults
I knelt down, clapped my hands
Sbwl insults
Sbwl insults
I knelt down, clapped my hands
Sbwl insults
Sbwl insults
I knelt down, clapped my hands
Sbwl … !!!!!

Sthokoze Mndawu sthokoze
Congratulations Mnguni thank you
Congratulations Mndiki sthokoze
Sthokoze Mnono sthokoze
The angels rejoice too
Thank you Gogo Thank you
Rejoice Old Man Rejoice, Rejoice, Rejoice

Sthokoze Mndawu sthokoze
Congratulations Mnguni thank you
Congratulations Mndiki sthokoze
Rejoice, Rejoice, Rejoice

Yebow !!!!! Yeyeyeyeyeyeye Are Kokote Re Roba
The door

It’s on you, it’s on
I call all the giants
Do not stand up
I have set myself, I have set myself
Yes, I agree, I am a child of the devil
Yes I agree

I call all the ancestors
Do not stand up
I call all the ancestors
Do not stand up
I’ve lost my mind,
Yes, I agree,

Mina, Ah mina, mina, Mina, Ah mina, mina,
Mina, Ah mina, mina, Mina, Ah mina, mina,

Yeyeyeyeyeyeyeye
Yeyey heee
Ay, ey

Yes
Let’s knock on the door