Liya – Melo Lyrics

Liya Melo Lyrics
Liya – Melo Lyrics

Liya Melo Lyrics

So so so so so so Liya
Peace be unto you
Aye! Aye! Aye! Aye!

Believeee, Your life belongs to you
Aye! Aye! Aye! Aye!

To ba sun gbagbe ni
Larie larie
Olajumoke, Olajumoke
Lo o rii, dodo
Mo fera dodo
O ta lenu bi rodo (Roodo)

Dancing make your body come alive
Oh hay oh hay ooo
I got the sound, I’ll make you come alive
Oh hay oh hay ooo

Dancing make your body come alive
Oh hay oh hay ooo
I got the sound, I’ll make you come alive
Oh hay oh hay ooo

(Liya Vibes)

To ba sun gbagbe ni
Olajumoke,
(Larie larie)
Olajumoke
Lo o rii, dodo
Mo fera dodo
O ta lenu bi rodo (Roodo)

Dancing make your body come alive
Oh hay oh hay ooo
I got the sound, I’ll make you come alive
Oh hay oh hay ooo

Dancing make your body come alive
Oh hay oh hay ooo
I got the sound, I’ll make you come alive
Oh hay oh hay ooo

Dancing make your body come alive
Oh hay oh hay ooo
I got the sound, I’ll make you come alive
Oh hay oh hay ooo

Dancing make your body come alive
Oh hay oh hay ooo
I got the sound, I’ll make you come alive
Oh hay oh hay ooo

To ba sun gbagbe ni
Larie larie
Olajumoke, Olajumoke
Lo o rii, dodo
Mo fera dodo
O ta lenu bi rodo
Bi Rodo

Dancing make your body come alive
Oh hay oh hay ooo
I got the sound, I’ll make you come alive
Oh hay oh hay ooo

Dancing make your body come alive
Oh hay oh hay ooo
I got the sound, I’ll make you come alive
Oh hay oh hay ooo

To ba sun gbagbe ni

Written by; Liya
EP; Alari 

Melo Lyrics by Liya

    Lyrics Knowledge:
  • Written by:
  • Album:
  • Released: