Makhadzi – Lokololwa Lyrics

Makhadzi Kokovha Album
Makhadzi – Kokovha Album

Makhadzi Lokololwa Lyrics

Ani ndi ni farise mulilo nga zwanda
Rani ndi ni farise maxale nga zwanda
Dori ndi ni farise mulilo nga zwanda
Kha vhari ndi ni farise maxale nga zwanda

Kha vha ri ndi vha farise mulilo nga
Zwanda ndi do dzimula nga January
Rani ndi ni farise mulilo nga
Zwanda ndi do dzimula nga January

Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi
Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi

Hai Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi
Hai mani Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi

Ari vhone!

Zwino vho ri lokolola!
Zwino vho ri vhofholola rine
Zwino vho ri vhofholola
Zwino vho ri vhofholola rine

Zwino vho ri vhofholola
Vho ri lokolola
Zwino vho ri lokolola
Vho ri lokolola
Zwino vho ri lokolola
Vho ri lokolola
Zwino vho ri lokolola
Vho ri vhofholola

Hai Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi
Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi
Hai Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi
Hai Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi

(Ari vhone)

Rani ndi ni farise mulilo nga zwanda
Rani ndi ni farise maxale nga zwanda
Dori ndi ni farise mulilo nga zwanda
Kha vhari ndi ni farise maxale nga zwanda

Kha vha ri ndi vha farise mulilo
Nga zwanda ndi do dzimula nga January
Rani ndi ni farise mulilo nga
Zwanda ndi do dzimula nga January

Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi
Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi

Hai Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi
Hai mani Ndi kale rine ro lokiwa
Ndi kale rine ri sa vhoni vhathu nga vhunzhi

(Ari vhone)

Written by; Makhadzi
Released date; 26 October, 2020

    Lyrics Knowledge:
  • Written by:
  • Album:
  • Released: