Makhadzi – Muna Wanga Lyrics

Makhadzisa Lyrics

Makhadzisa Lyrics

Muna Wanga Lyrics by Makhadzi

Litshani u kola kola nga munna
Nga uri na rine ri na vho vhanna vha u naka
Litshani u kola kola nga munna
Nga uri na rine ri na vho vhanna vha u naka

Litshani u kola kola nga musadzi
Nga uri na rine ri na vho vhasadzi vha u naka
Litshani u kola kola nga musadzi
Nga uri na rine ri na vho vhasadzi vha u naka

Litshani u kola kola nga munna
Nga uri na rine ri na vho vhanna vha u naka
Munna wanga ndi wanu, Munna wanga ndi wanu
Munna wanu ndi wanga

Wanu ndi wa nga
Munna wanga ndi wanu
Munna wanga ndi wanu
Munna wanu ndi wanga
Wanu ndi wanga

Monna wa me ke wa kgau
Monna wa me ke wa kgau
Waja wajwa wa jelwa
Kea ja kea ja kea jelwa
Monna wa me ke wa kgau
Monna wa me ke wa kgau

Waja wajwa wa jelwa
Kea ja kea ja kea jelwa
Munna wanga ndi wanu
Munna wanga ndi wanu

Munna wanu ndi wanga
Wanu ndi wa nga
Munna wanga ndi wanu
Munna wanga ndi wanu
Munna wanu ndi wanga
Wanu ndi wanga

Wa bona bona u thita thita ka monna wa kgau
Lena lena kena motho waka
Wa bona bona u thita thita ka monna wa kgau
Lena lena kena motho waka

Wa bona bona u shine shine ka cherry ya kgau
Lena lena kena hunky yaka
Wa bona bona u shine shine ka cherry ya kgau
Lena lena kena hunky yaka

Hunky yami
Cherry ya kgau
Hunky yami
They’ll never be like me
Hunky yami
Cherry ya kgau
Hunky yami

They’ll never be like me
Litshani kola kola nga Munna
Nga uri na rinavho vhanna vhau naka
Litshani u kola kola nga Munna

Nga uri na rine rinavho vhanna vhau naka
Litshani u kola kola nga musadzi
Nga uri na rine ri navho vhasadzi vha u naka
Litshani u kola kola nga musadzi
Nga uri na rine rinavho vhasadzi vhau naka
Litshani u kola kola nga Munna
Nga uri na rine rinavho vhanna vha u naka

Munna wanga ndi wanu
Munna wanga ndi wanu
Munna wanu ndi wanga
Wanu ndi wanga
Munna wanga ndi wanu
Munna wanga ndi wanu

Munna wanu ndi wanga
Wanu ndi wanga
Monna wami ke wa kgau
Monna wami ke wa kgau

Waja wajwa wa jelwa
Kea ja kea ja kea jelwa
Munna wami ke wa kgau
Munna wami ke wa kgau
Waja wajwa wa jelwa
Kea ja kea ja kea jelwa

Written by; Makhadzi
Released date; 18 December, 2020

https://youtu.be/MhozRD-JGJo

Makhadzi Muna Wanga Lyrics