Medikal – Elections Lyrics

Medikal Elections Lyrics

Medikal – Elections Lyrics

Medikal Elections Lyrics

El chairman o heh b) me
Din herb b) me din ma me
Herhh sweg

Elections eba nti mahama s3
Akuffo Addo ‘parki’ wo ne3ma
Me ba herh Akuffo Addi nso se
Agoro na 3w) na ni so obi nyame no na)da

Nima fo) b3to ama hwan na
North fo) nso se s3n ewe gang
3dwa ly sweg agyamoa 48 ah
Nana promise mo up to now mo nsa anka 9 herh

3nea mo bisa bawumia erh
Ebia na )de ak) y3 na dea
Ma ba s3 me choose side
Me b) me fans amanea

Fellow Ghanaians na wa ma
Y3n light fellow Ghanaians na
Wa y3b pipe nyinaa akyi mahama
S3 y3n forgetti no na nigga no p3
Hype paa kwasi induum abre
Afe wei ohia mo vote

Written by; Medikal
Released date; 28 November, 2020

https://youtu.be/5qUYYwgrFh8

Elections Lyrics by Medikal