Mlindo The Vocalist – Mali Lyrics - Find Out Lyrics Mlindo The Vocalist – Mali Lyrics - Find Out Lyrics

Mlindo The Vocalist – Mali Lyrics

Mlindo The Vocalist Mali Lyrics
Mlindo The Vocalist – Mali Lyrics

Mali Lyrics by Mlindo The Vocalist

Webo, yaya
Heh yay a nana
O wowo

Weh bafwethu mmm
Ngicela ning’ cabangisise
Weh bafwethu mmm
Ngicela ning’ bonise
Ever since ngifike la egoli
Kudlima aiml’yam
Noma ngihleli namathekeni
Or amajita, hayi still kuyafana, bathi
Faki mali uzobona weh
Ufaka mali uzobona
Ufaka mali uzobona weh

Ufaki mali uzobona mmm
He bafwethu mina ngiya’ cela
Hayi ngiyekeni
Ngoya nayi imal yam iphela
Hayi ngiyekeni
He bafwethu mina ngiya’ cela
Hayi ngiyekeni
Ngoba nayi imal yam iphela
Hayi ngiyekeni
Bahti faki’ mali uzobona weh
Ufaki mali uzobona
Ufaki mali uzobona weh
Ufaki mali uzobona mmm

Mna ndi ndodwa ekhaya
Ndi swipha ndodwa apha
Bawele bathi bamba la, uphuze la
Usathi uyaphuza, swipha la
Uthengele wonk’ umuntu
Umulahlile uyadliwa
Vezimali, vezimali
Nom’ ungafun ukwaliwa
Vezimali, vezimali mali weh
Umhlaba uyajikeleza
Nabantu bayajikelana mali weh
Umhlaba uyajikeleza

Masithi uyathandana nomuntu wakho
Umuntu wakho yena uthanda ema phathini
Ema phathini ke kukhona maxhalanga
Amaxhalanga afun’ uk’ bhubhula umuntu wakho
Aphinde athathe imali yakho
Uyathandana nomuntu wakho
Umuntu wakho yena uthanda ema phathini
Ema phathini ke kukhona maxhalanga
Amaxhalanga afun’ uk’ bhubhula umuntu wakho
Aphinde athathe imali yakho

Mali, yenz’ umhlab ujikeleze
Nabantu bajikelane
Yenz’ umhlab ujikeleze
Mali, yenz’ umhlab ujikeleze
Nabantu bajikelane
Yenz’ umhlab ujikeleze
Umungafun ukwaliwa
Vezemali, vezemali
Umungafun ukwaliwa
Vezemali

Written by; Mlindo The Vocalist
Released date; 22 March, 2021

Mlindo The Vocalist Mali Lyrics

Mlindo The Vocalist Mali Lyrics In English Translation

Webo, yes
Heh yay a nana
O wowo

Whew brothers mmm
Please consider carefully
Whew brothers mmm
Please show me
Ever since I got here
Kudlima aiml’yam
Or I’m sitting on the counter
Or jitters, no still the same, they say
Invest and you will see weh
You invest and you will see
If you invest you will see weh

Investor will see mmm
He ‘s brothers and I are going to ask
No let me go
I will go with all my money
No let me go
He ‘s brothers and I are going to ask
No let me go
Because here’s my money running out
No let me go
Bahti faki ’mali you will see weh
Investor will see
Investor will see weh
Investor will see mmm

I am the only one at home
I swipe alone here
They crossed over and said, “Hold on here, and drink here.”
While you are drinking, swipe here
You bought for everyone
The discard is eaten
Finance, finance
You do not want to be rejected
Finance, finance finance weh
The earth is spinning
And people are exchanging money weh
The earth is spinning

Suppose you are in love with your spouse
Your partner likes to party
At the party there are eagles
Eagles want to kill your man
They also take your money
You are in love with your partner
Your partner likes to party
At the party there are eagles
Eagles want to kill your man
They also take your money

Money, make the world go round
And people turn around
Make the earth go round
Money, make the world go round
And people turn around
Make the earth go round
You do not want to be rejected
Finance, finance
You do not want to be rejected
Finance