Kabza De Small, DJ Maphorisa – Qoqoqo Lyrics ft. Mlindo the Vocalist - Find Out Lyrics Kabza De Small, DJ Maphorisa – Qoqoqo Lyrics ft. Mlindo the Vocalist - Find Out Lyrics

Kabza De Small, DJ Maphorisa – Qoqoqo Lyrics ft. Mlindo the Vocalist

Kabza De Small DJ Maphorisa The Return of the Scorpion Kings Album Lyrics
Kabza De Small, DJ Maphorisa – The Return of the Scorpion Kings Album Lyrics, Tracklist

Qoqoqo Lyrics by Kabza De Small ft DJ Maphorisa

Nangu lomtwana mbuz’ ukuthi bedakweph’
Ubuze omakhelwan’ ufunani emvakwendlu
Ooooh yea we mfan’am weh
Ngithi ngibulawa abathakathi kanti uweh

Ay le ntombi ay’na malume
Kusasa swipa malume
Ay inqondo iyaphambana
Ungixabanisile endaweni nomphakathi

Qoqoqo
Nangu lomtwana akavuli
(Ay)
Khiphi ikhasela futhi
(Ay)
Asipantse malume
(Ay)
As’phind’ endaweni s’yohola abanye malume

(Awwwu)
Ang’sak’funike dali
(Awwwu)
Hamba kini wena

Qoqoqo
Nangu lomtwana akavuli
(Ay)
Khiphi ikhasela futhi
(Ay)
Asipantse malume
Qoqoqo
Nangu lomtwana akavuli
(Ay)
Khiphi ikhasela futhi
(Ay)
Asipantse malume

Qoqoqo
Qoqoqo
Qoqoqo
Qoqoqo
Qoqoqo
Nangu lomtwana akavuli

(Ay)
Khiphi ikhasela futhi
(Ay)
Asipantse malume
Qoqoqo
Nangu lomtwana akavuli
(Ay)
Khiphi ikhasela futhi
(Ay)
Asipantse malume
Qoqoqo
Nangu lomtwana akavuli
(Ay)
Khiphi ikhasela futhi
(Ay)
Asipantse malume
As’phind’ endaweni s’yohola abanye malume
(Awwwu)
Ang’sak’funike dali
(Awwwu)

Hamba kini wena
(Hamba kini)
(Hamba kini wena)
(Hamba kini)
(Hamba kini wena)
Qoqoqo
Nangu lomtwana akavuli

(Ay)
Khiphi ikhasela futhi
(Ay)
Asipantse malume
Qoqoqo
Nangu lomtwana akavuli
(Ay)
Khiphi ikhasela futhi
(Ay)
Asipantse malume
Qoqoqo
Nangu lomtwana akavuli
(Ay)
Khiphi ikhasela futhi
(Ay)
Asipantse malume
Qoqoqo
Nangu lomtwana akavuli
(Ay)
Khiphi ikhasela futhi
(Ay)
Asipantse malume

Written by; Kabza De Small, DJ Maphorisa,
Album/EP; The Return of the Scorpion Kings

Kabza De Small Qoqoqo Lyrics ft DJ Maphorisa

Kabza De Small Qoqoqo Lyrics English Translation

Here’s a kid asking where they were.
Ask your neighbor what he wants in the backyard
Ooooh yea we mfan’am weh
I say I am being killed by witches and uweh

This girl has no uncle
Tomorrow swipe uncle
Ay the mind is crazy
He has quarreled with me locally and socially

Collection
Here the child does not open
(Ay)
Take out the bag again
(Ay)
Let’s face it uncle
(Ay)
Let’s go back and lead the rest of you, uncle

(Aww)
Ang’sak’funike dali
(Aww)
Go to you yourself

Collection
Here the child does not open
(Ay)
Take out the bag again
(Ay)
Let’s face it uncle
Collection
Here the child does not open
(Ay)
Take out the bag again
(Ay)
Let’s face it uncle

Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Here the child does not open

(Ay)
Take out the bag again
(Ay)
Let’s face it uncle
Collection
Here the child does not open
(Ay)
Take out the bag again
(Ay)
Let’s face it uncle
Collection
Here the child does not open
(Ay)
Take out the bag again
(Ay)
Let’s face it uncle
Let’s go back and lead the rest of you, uncle
(Aww)
Ang’sak’funike dali
(Aww)

Go to you yourself
(Go to me)
(Go to you)
(Go to me)
(Go to you)
Collection
Here the child does not open

(Ay)
Take out the bag again
(Ay)
Let’s face it uncle
Collection
Here the child does not open
(Ay)
Take out the bag again
(Ay)
Let’s face it uncle
Collection
Here the child does not open
(Ay)
Take out the bag again
(Ay)
Let’s face it uncle
Collection
Here the child does not open
(Ay)
Take out the bag again
(Ay)
Let’s face it uncle