Munimuni – Ambag Ko Lyrics - Find Out Lyrics Munimuni – Ambag Ko Lyrics - Find Out Lyrics

Munimuni – Ambag Ko Lyrics

Munimuni Ambag Ko Lyrics, Ambag Ko Lyrics by Munimuni

‘Di mo ba alam na ika’y makapangyarihan
Boses na taglay ang siyang patunay
Mahal ko ang bayan ko
Kaya ipaglalaban ko

Boto ang ambag ko
Para sa pagbabago
Sa kinabukasan
At sa kasarinlan ng bayan

Sama-sama tayo ay makapangyarihan
Boses na dala ang siyang bubuhay
Sa ganda ng bayan ko
Kaya ipaglalaban ko

Sama-sama tayo
Sa pagbabago

Munimuni Ambag Ko Lyrics English Translation

‘Don’t you know you are powerful
The voice with the proof
I love my hometown
So I will fight

Vote is my contribution
For a change
In the future
And to the independence of the people

Together we are powerful
The voice that brings life
In the beauty of my town
So I will fight

We are together
In change