Musa Keys & Dinga – Thando Lwami Lyrics

Musa Keys Thando Lwami Lyrics (feat. Sino Msolo & Thando Nkosi)

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Thando Lwami
Thando Lwami
Yeh yeh Thando Lwami
Lubanzi
Uthando Lwami
Lujulile julile
Lujulile
Njani njalo

Thando Lwami
Thando Lwami
Yeh yeh Thando Lwami
Lubanzi
Uthando Lwami
Lujulile julile
Lujulile
Njani njalo

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Tilo-Toooooo

Zithathelele nantsi nhliziyo yami
Nhliziyo yami
Phenduk’ ibengeyakho
Wena ubengowami

Tilo-Toooooo

Zithathelele nantsi nhliziyo yami
Nhliziyo yami
Phenduk’ ibengeyakho
Wena ubengowami

Baby Uyazi
lengoma indikhumbuza
Intsuku zakudala
(Intsuku zakudala)
Ngaske singahlale sithandana
Ntsukuzonke zonke
(zonke)

Baby Uyazi
lengoma indikhumbuza
Intsuku zakudala
(Intsuku zakudala)
Ngaske singahlale sithandana
Ntsukuzonke zonke
(zonke)
Ndifuna ukuba nawe

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Zithathelele nantsi nhliziyo yami
Nhliziyo yami
Phenduk’ ibengeyakho
Wena ubengowami

Baby Uyazi
lengoma indikhumbuza
Intsuku zakudala
(Intsuku zakudala)
Ngaske singahlale sithandana
Ntsukuzonke zonke
(zonke)

Tilo-Toooooo

Thando Lwami
Thando Lwami
Yeh yeh Thando Lwami
Lubanzi
Uthando Lwami
Lujulile julile
Lujulile
Njani njalo

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Musa Keys Thando Lwami Lyrics English Translation

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

My Love
My Love
Yeh yeh My Love
Wide
My Love
It’s deep and deep
It’s deep
How always

My Love
My Love
Yeh yeh My Love
Wide
My Love
It’s deep and deep
It’s deep
How always

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Tilo-Toooooo

Download this, my heart
My heart
Turn away from it
You were mine

Tilo-Toooooo

Download this, my heart
My heart
Turn away from it
You were mine

Baby You know
this song reminds me
Happy days
(Days of old)
We can never be in love
Every day
(the rest)

Baby You know
this song reminds me
Happy days
(Days of old)
We can never be in love
Every day
(the rest)
I want to be with you

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Download this, my heart
My heart
Turn away from it
You were mine

Baby You know
this song reminds me
Happy days
(Days of old)
We can never be in love
Every day
(the rest)

Tilo-Toooooo

My Love
My Love
Yeh yeh My Love
Wide
My Love
It’s deep and deep
It’s deep
How always

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo

Tilo-Toooooo
Tilo-Toooooo