Nandy – Ahsante Magufuli Lyrics

Nandy Ahsante Magufuli Lyrics

Nandy – Ahsante Magufuli Lyrics

Ahsante Magufuli Lyrics by Nandy

A special song for the memory of late Tanzanian president John Pombe Magufuli.

Magufuli Quote!
” Mimi ni mtumishi wenu
Na nataka niwaambie ndugu zangu
Siku moja mtanikumbuka
Na mimi najua mtanikumbuka kwa mazuri si mabaya
Kwa sababu nimesacrifice maisha yangu
Kwa sababu ya waTanzania masikini”

Kwenye mapito ulitutetea
Na magumu uliturusha
Ya dunia mazito baba umetuacha natuelemea
Faraja yetu ilikuwa kwako, umeondoka tumeumia
Ya dunia mazito baba

Hata tulipokosea we hukuwa na hasira
Ulipigania wanyonge wote
Twaziona nyingi busara mengi ulitutendea
Umekuwa mfano bora

Wewe ni jembe (Jembe)
Wewe ni nguzo (Nguzo)
Mfano imara (Imara)
Twashukuru yeah

Wewe ni jembe (Jembe)
Wewe ni nguzo (Nguzo)
Mfano imara (Imara)
Twashukuru tutakukumbuka milele

Asante shujaa asante baba
Asante kwa yote
Asante shujaa asante baba
Asante kwa yote

Nyakati za shida wakati wa vita
Ulisimama tusiaibike
Walinena mabaya wakakupaka za ubaya
Ulipigana kwa ajilli yetu

Hata tulipokosea we hukuwa na hasira
Ulipigania wanyonge wote
Twazioana nyingi busara
Mengi ulitutendea, umekuwa mfano bora

Wewe ni jembe (Jembe)
Wewe ni nguzo (Nguzo)
Mfano imara (Imara)
Twashukuru yeah

Wewe ni jembe (Jembe)
Wewe ni nguzo (Nguzo)
Mfano imara (Imara)
Twashukuru tutakukumbuka milele

Asante, asante baba
Asante kwa yote
Asante, asante kwa yote
Asante kwa yote

Ooh asante kapumzike
Tutakukumbuka, tutakukumbuka
Ooh asante, tutakukumbuka
Asante, tutakukumbuka

Oooh baba nenda salama
Nenda salama
Asante, tutakukumbuka

Written by; Nandy
Released date; 20 March, 2021

Nandy Ahsante Magufuli Lyrics

Nandy Ahsante Magufuli Lyrics Translation In English

Magufuli Quote!
“I am your servant
And I want to tell my brethren
One day you will remember me
And I know you will remember me for the good and not the bad
Because I have sacrificed my life
Because of the poor Tanzanians ”

On the way you defended us
And hardships threw us
Of the heavy world father has left us and weighed us down
Our comfort was in you, you left we are hurt
The world’s heavy father

Even when we were wrong we were not angry
You fought for all the helpless
We see a lot of wisdom a lot you did for us
You have been a good example

You are a plow
You are a pillar (Pillar)
Solid model (Stable)
Thanks yeah

You are a plow
You are a pillar (Pillar)
Solid model (Stable)
Thankfully we will remember you forever

Thank you hero thank you dad
Thank you for all
Thank you hero thank you dad
Thank you for all

Times of crisis during the war
You stood up so we wouldn’t be embarrassed
They spoke evil and smeared you with evil
You fought for us

Even when we were wrong we were not angry
You fought for all the helpless
We know each other very well
You did a lot for us, you set a good example

You are a plow
You are a pillar (Pillar)
Solid model (Stable)
Thanks yeah

You are a plow
You are a pillar (Pillar)
Solid model (Stable)
Thankfully we will remember you forever

Thank you, thank you dad
Thank you for all
Thank you, thank you for all
Thank you for all

Ooh thank you for the rest
We will remember you, we will remember you
Ooh thank you, we will miss you
Thank you, we will remember you

Oooh dad go safe
Go safe
Thank you, we will remember you