Nobuhle – Kuvaliwe Lyrics ft. Yallunder

Nobuhle Kuvaliwe Lyrics

Nobuhle Kuvaliwe Lyrics

Kuvaliwe Lyrics by Nobuhle ft Yallunder

[Nobuhle]
Sihamb’indawo zonke
Sifun’imfuno Zethu
Abanye bayavala
Abanye bathi ngena
Bazosazi Ndawozonke
Bazosazi Ndawozonke

Sihamb’indawo zonke
Sifun’imfuno Zethu
Abanye bathi ngena
Bazosazi Ndawozonke
Bazosazi Ndawozonke

[Nobuhle and Yallunder]
Sizongena Kuvaliwe (awemama we)
Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)
Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)
Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)

Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)
Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)
Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)
Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)

[Yallunder]
Maqhawe nani maqhawekazi
Sabelani nalityelo yhiii
Mabek’biza ngala (sabela)
Mabek’ biza ngale (sabela)
Mabek’biza ngala (sabela)
Bazosazi yonk’ indawo…yoo

[Nobuhle and Yallunder]
Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)
Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)
Aw sizongena Kuvaliwe, (mama we) (awemama we)
Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)

Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we),
Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)
Aw sizongena Kuvaliwe (mama we) (awemama we)
Aw sizongena Kuvaliwe (awemama we)
(wemama wee)

Written by; Nobuhle, Yallunder

Nobuhle Kuvaliwe Lyrics ft Yallunder

Nobuhle Kuvaliwe Lyrics English Translation

[Nobuhle]
We travel everywhere
We Want Our Needs
Some close
Some say enter
They Will Know Us Everywhere
They Will Know Us Everywhere

We travel everywhere
We Want Our Needs
Some say enter
They Will Know Us Everywhere
They Will Know Us Everywhere

[Nobuhle and Yallunder]
We’ll be in Closed (moms of)
Aw we will enter Closed (moms of)
Aw we will enter Closed (moms of)
Aw we will enter Closed (moms of)

Aw we will enter Closed (moms of)
Aw we will enter Closed (moms of)
Aw we will enter Closed (moms of)
Aw we will enter Closed (moms of)

[Yallunder]
Heroes and heroines
Share this experience yhiii
Mabek’biza lamb (respond)
Call them (respond)
Mabek’biza lamb (respond)
They’ll know everywhere … oh

[Nobuhle and Yallunder]
Aw we will enter Closed (moms of)
Aw we will enter Closed (moms of)
Aw we will enter Closed, (mother of) (mother of)
Aw we will enter Closed (moms of)

No, we will not enter.
Aw we will enter Closed (moms of)
Aw we will enter Closed (mother of) (mother of)
Aw we will enter Closed (moms of)
(wee mom)