Nobuhle – Phezulu Lyrics - FindOutLyrics Nobuhle – Phezulu Lyrics - FindOutLyrics

Nobuhle – Phezulu Lyrics

Nobuhle Phezulu Lyrics
Nobuhle – Phezulu Lyrics

Phezulu Lyrics by Nobuhle

Bheka Phezulu
Izibani Zikhanye njalo

Bheka Phezulu
Izibani Zikhanye njalo

Bheka Phezulu
Izibani Zikhanye njalo

Bheka Phezulu
Izibani Zikhanye njalo

Bheka Phezulu
Izibani Zikhanye njalo

Bheka Phezulu
Izibani Zikhanye njalo

Bheka Phezulu
Izibani Zikhanye njalo

Bheka Phezulu
Izibani Zikhanye njalo

Bheka Phezulu
Izibani Zikhanye njalo

Bheka Phezulu
Izibani Zikhanye njalo

Written by; Nobuhle

Nobuhle Phezulu Lyrics

Nobuhle Phezulu Lyrics English Translation

See Up
The lights are always on

See Up
The lights are always on

See Up
The lights are always on

See Up
The lights are always on

See Up
The lights are always on

See Up
The lights are always on

See Up
The lights are always on

See Up
The lights are always on

See Up
The lights are always on

See Up
The lights are always on