Professor – Brand New Lyrics

Professor Brand New Lyrics

Professor – Brand New Lyrics

Brand New Lyrics by Professor

Yini lento oyenzayo
Yini lento oyenzayo
Ufun’ ukung’lahla
Yini lento oyenzayo

Ngabalalel’ labantu, bafuna ukus’thakatha
Ngabalalel’ labantu
Ngabalalel’ labantu, bafuna s’xabane
Ngabalalel’ labantu

Ngamane libhubhe
Ngamane lishone emini
Ngamane libhubhe
Ngithanda wena, weh
You make me feel brand new
You make me feel young
You make me feel brand new
Ngithanda wena

Ngamane libhubhe
Ngamane lishone emini
Ngamane libhubhe
Ngithanda wena, weh
You make me feel brand new
You make me feel young
You make me feel brand new
Ngithanda wena, weh

Yini lento oyenzayo
Ufun’ ukung’shiya
Yini lento oyenzayo
Yini lento oyenzayo
Ufun’ ukung’lahla
Yini lento oyenzayo

Ngabalalel’ labantu, bafuna ukus’qhatha
Ngabalalel’ labantu
Ngabalalel’ labantu, bafuna s’xabane
Ngabalelel’ labantu

Ngamane libhubhe
Ngamane lishone emini
Ngamane libhubhe
Ng’thanda wena, weh
You make me feel brand new
You make me feel young
You make me feel brand new
Ng’thanda wena, weh

Ngamane libhubhe
Ngamane lishone emini
Ngamane libhubhe
Ng’thanda wena
You make me feel brand new
You make me feel young
You make me feel brand new
Ng’thanda wena, weh

Ubhut’ wamaMpunge, s’thandwa sentliziyo yam’
Ngingashiywa uwena ngingaphenduki lutho
Ngabe ng’xoshwe zinkukhu inkosi impela ng’yakutshela
Ngubani ongaphinde ang’thande kanjena
Ang’bamba-bambe kaso
Umona usuka ezweni kulabo

Phela wena u-number one
Phela uyikho konke

Ngamane libhubhe
Ngamane lishone emini
Ngamane libhubhe
‘Thanda wena, weh
You make me feel brand new
You make me feel young
You make me feel brand new
Ng’thanda wena

Ngamane libhubhe
Ngamane lishone emini
Ngamane libhubhe
‘Thanda wena, weh
You make me feel brand new
You make me feel young
You make me feel brand new

Ngamane libhubhe
Ngamane lishone emini
Ngamane libhubhe
Ng’thanda wena, weh
You make me feel brand new
You make me feel young
You make me feel brand new
Ng’thanda wena, weh

Ngamane libhubhe
Ngamane lishone emini
Ngamane libhubhe
Ng’thanda wena, weh
You make me feel brand new
You make me feel young
You make me feel brand new
Ng’thanda wena, weh

Written by; Professor
Released date; 18 December, 2020

Professor Brand New Lyrics