Oskido – Back To The Future Lyrics ft. Professor, Lady Du, Spikiri

Oskido Back To The Future EP Lyrics
Oskido – Back To The Future EP Lyrics, Tracklist

Back To The Future Lyrics by Oskido ft Professor Lady Du

Ziyawa bafowethu
Ziyawa bafowethu
Hola Mkhonzeni
Masiphuzeni bafowethu

Ziyawa bafowethu
(Ziyawa Ma Gangster)
Ziyawa bafowethu
(Ziyawa Oskido )
Hola Mkhonzeni
(Hola Khonzeni)
Masiphuzeni bafowethu

Mama ungizalele
Zona lezinto
Mama ungizalele
Wona lomjiavo

Mama ungizalele
Zona lezinto
Mama ungizalele
Wona lomjiavo

Ziyawa ngithi wawa
Ngizon lapha cough mixture
Izangapha sizoz landa
Ungangi shiyi ngithanda indlela
Buphi utshwala sizo phuza
Sijaive ubsuku bonke kuze nama poisa poisa
poisa buphi utshwala buphi tshwala

Ziyawa ngithi wawa
Ngizon lapha cough mixture
Izangapha sizoz landa
Ungangi shiyi ngithanda indlela
Buphi utshwala sizo phuza
Sijaive ubsuku bonke kuze nama poisa poisa
poisa buphi utshwala buphi tshwala

Exse bangikhuthuza
Exse Bathathi maliyami Yonke bangikhuthuza

Bangikhuthuza
Exse Bathathi maliyami Yonke bangikhuthuza
Intombi zamanje ziyadelela
Hawu bangikhuthuza
Leyi Intombi zamanje ziyadelela
Hawu zangikhuthuza
Indaba yamabhuqhu

Ziyawa bafowethu
Ziyawa bafowethu
Hola Mkhonzeni
Masiphuzeni bafowethu
Ziyawa bafowethu
(Ziyawa Ma Gangster)

Ziyawa bafowethu
(Ziyawa Oskido)
Hola Mkhonzeni
(Hola Khonzeni)
Masiphuzeni bafowethu

Mama ungizalele
Zona lezinto
Mama ungizalele
Wona lomjiavo

Mama ungizalele
Zona lezinto
Mama ungizalele
Wona lomjiavo
Bamkhuthuza
Abo sisteri

Bamkhuthuza
Bamkhuthuza
Heshe
Bamkhuthuza
Hey Son Abo Sisteri
Bamkhuthuza

Written by; Oskido, Professor, Lady Du, Spikiri
Album/EP; Back To The Future

Oskido Back To The Future Lyrics ft Professor Lady Du

Oskido Back To The Future Lyrics In English Translation

They are falling, brothers
They are falling, brothers
Hola Serve Him
Let’s drink, brethren

They are falling, brothers
(Ziyawa Ma Gangster)
They are falling, brothers
(Ziyawa Oskido)
Hola Serve Him
(Hello)
Let’s drink, brethren

My mother gave birth to me
These are the same things
My mother gave birth to me
See this article

My mother gave birth to me
These are the same things
My mother gave birth to me
See this article

They are falling and I fell
I’m here for a cough mixture
From here we will download
Don’t leave me like the way
What alcohol will we drink
We danced all night until the poisa poisa
poisa which alcohol what alcohol

They are falling and I fell
I’m here for a cough mixture
From here we will download
Don’t leave me like the way
What alcohol will we drink
We danced all night until the poisa poisa
poisa which alcohol what alcohol

Exse robbed me
Exse They took all my money and robbed me

They robbed me
Exse They took all my money and robbed me
Modern girls are contemptuous
Oh they robbed me
This current Girl is contemptuous
Oh they robbed me
The story of the bugs

They are falling, brothers
They are falling, brothers
Hola Serve Him
Let’s drink, brethren
They are falling, brothers
(Ziyawa Ma Gangster)

They are falling, brothers
(Ziyawa Oskido)
Hola Serve Him
(Hello)
Let’s drink, brethren

My mother gave birth to me
These are the same things
My mother gave birth to me
See this article

My mother gave birth to me
These are the same things
My mother gave birth to me
See this article
They robbed him
Those sisters

They robbed him
They robbed him
Heshe
They robbed him
Hey Son Abo Sisteri
They robbed him