Rethabile Khumalo – Ntyilo Ntyilo Lyrics ft. Master KG - Find Out Lyrics Rethabile Khumalo – Ntyilo Ntyilo Lyrics ft. Master KG - Find Out Lyrics

Rethabile Khumalo – Ntyilo Ntyilo Lyrics ft. Master KG

Rethabile Khumalo Ntyilo Ntyilo Lyrics
Rethabile Khumalo – Ntyilo Ntyilo Lyrics

Ntyilo Ntyilo Lyrics

[Chorus]
Oko wahamb’ethe uzobuya
Wakhwela inqwelo ntaka
Watshona kweziy’ntaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza
Kwaphela iinyanga, kwatshona amalanga
Netshomi zami zithi undenz’isbhanxa
Naselalini kuthethwa ngam’izindaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza

Oko wahamb’ethe uzobuya
Wakhwela inqwelo ntaka
Watshona kweziy’ntaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza

[Post-Chorus]
Mama ndincede khawund’size Mama
Tata ndincede khawund’size Tata
Intlungu zothando yaz’kubhlungu ukuthanda umuntu
Nami andizenzi ngicela usize Mama

Mama ndincede khawund’size Mama
Tata ndincede khawund’size Tata
Intlungu zothando yaz’kubhlungu ukuthanda umuntu
Nami andizenzi ngicela usize Mama

[Refrain]
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel’eduze kwakho
Vele wenz’impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel’eduze kwakho
Vele wenz’impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma

[Chorus]
Oko wahamb’ethe uzobuya
Wakhwela inqwelo ntaka
Watshona kweziy’ntaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza
Kwaphela iinyanga, kwatshona amalanga
Netshomi zami zithi undenz’isbhanxa
Naselalini kuthethwa ngam’izindaba
Ntyilo ntyilo njenge nyoni ndiyatyiloza

[Post-Chorus]
Mama ndincede khawund’size Mama
Tata ndincede khawund’size Tata
Intlungu zothando yaz’kubhlungu ukuthanda umuntu
Nami andizenzi ngicela usize Mama

Mama ndincede khawund’size Mama
Tata ndincede khawund’size Tata
Intlungu zothando yaz’kubhlungu ukuthanda umuntu
Nami andizenzi ngicela usize Mama

[Refrain]
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel’eduze kwakho
Vele wenz’impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma
Yebo ngempela ngiyavuma
Njalo mangihlel’eduze kwakho
Vele wenz’impilo ibelula, ibelula ngempela ngiyavuma

Written by; Rethabile Khumalo, Master KG

Rethabile Khumalo Ntyilo Ntyilo Lyrics ft Master KG

Rethabile Khumalo Ntyilo Ntyilo Lyrics Translation In English