Samthing Soweto & De Mthuda – Weekend Lyrics - FindOutLyrics Samthing Soweto & De Mthuda – Weekend Lyrics - FindOutLyrics

Samthing Soweto & De Mthuda – Weekend Lyrics

Samthing Soweto Danko EP Lyrics Tracklist
Samthing Soweto – Danko! EP Lyrics Tracklist

Weekend Lyrics by Samthing Soweto ft De Mthuda

Baby ‘ma ubuya emsebenzini Monday
Unga worry ngizopheka
Ahhh, bese mazithi Tuesday
Nezitsha ngizozl geza, awl yeah
Wednesday ng’zo cleaner
Ngenz’ washing, bese ngiyay’ ayina
Thursday uma ufika, baby ngizokukhipha
Siyomamel’ inamba

Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Oh, wena thathl i-Monday, uthathe ne-Tuesday
Nayo ‘Wednesday ngikaklnika
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Oh, ngithi thath’ i-Wednesday, uthathene-Thursday
Maar i-Friday uyayiyeka, Maar i-Friday uyayiyeka,
Maar i-Friday uyayiyeka

Aw’ baby mina nawe siyathandana
Ngoba awungl stress’ awunglhluphi
Awl baby mina nawe siyathandana
Ngoba awungl stress’ awung’hluphi
Aw’ baby mina nawe siyathandana
Ngoba awung’ stress’ awung’hluphi
Awl baby mina nawe siyathandana…

Baby ‘ma ubuya emsebenzini Monday
Unga worry ngizopheka
Ahhh, bese mazithi Tuesday
Nezitsha ngizozl geza, awl yeah
Wednesday nglzo cleaner
Ngenz’ washing, bese ngiyay’ ayina
Thursday uma ufika, baby ngizokukhipha
Siyomamel’ inamba

Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Oh, wena thath’ i-Monday, uthathe ne-Tuesday
Nayo ‘Wednesday ngikak’nika
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Oh, ngithi thath’ i-Wednesday, uthathene-Thursday
Maar i-Friday uyayiyeka, Maar i-Friday uyayiyeka,
Maar i-Friday uyayiyeka

Written by; Samthing Soweto
Album/EP; Danko! EP

Samthing Soweto Weekend Lyrics ft De Mthuda

Samthing Soweto Weekend Lyrics English Translation

Baby is coming home from work Monday
Don’t worry I’ll cook
Ahhh, then say Tuesday
And the dishes I’ll wash, awl yeah
Wednesday ngzo cleaner
I do the washing, and then I iron
Thursday when you arrive, baby I’ll take you out
We do not listen to numbers

Not because the weekend is mine
Not because the weekend is mine
Oh, you take Monday and take Tuesday
Also ‘Wednesday I clicked
Not because the weekend is mine
Not because the weekend is mine
Oh, I say take Wednesday, get married Thursday
Maar Friday stops, Maar Friday stops,
Maar Friday quits

Oh baby you and I are in love
Because you don’t stress yourself out
Awl baby you and I are in love
Because you don’t stress yourself out
Oh baby you and I are in love
Because you don’t stress yourself out
Awl baby you and I are in love …

Baby is coming home from work Monday
Don’t worry I’ll cook
Ahhh, then say Tuesday
And the dishes I’ll wash, awl yeah
Wednesday nglzo cleaner
I do the washing, and then I iron
Thursday when you arrive, baby I’ll take you out
We do not listen to numbers

Not because the weekend is mine
Not because the weekend is mine
Oh, you take Monday, and take Tuesday
I also gave you ‘Wednesday
Not because the weekend is mine
Not because the weekend is mine
Oh, I say take Wednesday, get married Thursday
Maar Friday stops, Maar Friday stops,
Maar Friday quits