Samthing Soweto – Weekend Lyrics | Find Out Lyrics

Samthing Soweto – Weekend Lyrics

Samthing Soweto Danko EP Lyrics Tracklist
Samthing Soweto – Danko! EP Lyrics Tracklist

Weekend Lyrics by Samthing Soweto

Baby ‘ma ubuya emsebenzini Monday
Unga worry ngizopheka
Ahhh, bese mazithi Tuesday
Nezitsha ngizozl geza, awl yeah
Wednesday ng’zo cleaner
Ngenz’ washing, bese ngiyay’ ayina
Thursday uma ufika, baby ngizokukhipha
Siyomamel’ inamba

Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Oh, wena thathl i-Monday, uthathe ne-Tuesday
Nayo ‘Wednesday ngikaklnika
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Oh, ngithi thath’ i-Wednesday, uthathene-Thursday
Maar i-Friday uyayiyeka, Maar i-Friday uyayiyeka,
Maar i-Friday uyayiyeka

Aw’ baby mina nawe siyathandana
Ngoba awungl stress’ awunglhluphi
Awl baby mina nawe siyathandana
Ngoba awungl stress’ awung’hluphi
Aw’ baby mina nawe siyathandana
Ngoba awung’ stress’ awung’hluphi
Awl baby mina nawe siyathandana…

Baby ‘ma ubuya emsebenzini Monday
Unga worry ngizopheka
Ahhh, bese mazithi Tuesday
Nezitsha ngizozl geza, awl yeah
Wednesday nglzo cleaner
Ngenz’ washing, bese ngiyay’ ayina
Thursday uma ufika, baby ngizokukhipha
Siyomamel’ inamba

Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Oh, wena thath’ i-Monday, uthathe ne-Tuesday
Nayo ‘Wednesday ngikak’nika
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Hayi ngob’ i-weekend ngeyami
Oh, ngithi thath’ i-Wednesday, uthathene-Thursday
Maar i-Friday uyayiyeka, Maar i-Friday uyayiyeka,
Maar i-Friday uyayiyeka

Written by; Samthing Soweto
Released date; 13 December, 2020
Album/EP; Danko! EP

Samthing Soweto Weekend Lyrics