Simmy – Intro Lyrics

Simmy Tugela Fairy (Made of Stars)

Simmy – Tugela Fairy (Made of Stars)

Simmy Intro Lyrics

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are

When the blazing sun is gone
When he nothing shines upon
Then you show your little light
Twinkle, twinkle, all the night
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are

Ukubenyezela, ukubenyezela, inkanyezi encane
Ngizibuza kanjani ukuthi uyini
Phezulu ngaphezu komhlaba uphakeme kakhulu
Njengedayimane esibhakabhakeni
Ukukhazimula, inkanyezi encane ekhazimulayo
Ngizibuza kanjani ukuthi uyini

Lapho ilanga elivuthayo lihambile
Lapho yena lutho kukhanya phezu
Ngemuva kwalokho ukhombisa ukukhanya kwakho okuncane
Ukucwayiza, ukubenyezela, ubusuku bonke
Ukubenyezela, ukubenyezela, inkanyezi encane
Ngizibuza kanjani ukuthi uyini

Written by; Simmy
Released date; 7 November, 2020