Uncle Waffles – Uwelona Lyrics

Uncle Waffles Uwelona Lyrics (feat. Tony Duardo, Sino Msolo, Boi Bizza & Nvcho)

Khawundi xelele darli ke, soxabana kuze kube nini?
Khawundi baliseleke s’thandwa sami, sodidana koze kube nini?
Njalo ziyakhala la njalo uyakhala la
Njalo uyakhala njalo uyakhala
Darli yimi noma nguwe? Yimi noma nguwe?
Darli yimi noma nguwe? Ehe ehe eh as’khulume nje
Wuwe lona (lona) uwelona (lona)
Darli uyangsanganela (lona)
Darli uyangsanganela
Wuwe lona (lona) uwelona (lona)
Darli uyangsanganela (lona) ziyabaleka now
Wuwe lona (lona) uwelona (lona)
Darli uyangsanganela (lona) darli uyangsanganela
Wuwe lona (lona) uwelona (lona)

Darli uyangsanganela (lona) ziyabaleka now
Darli uthando engik’nike lona wena udlala ngami
Sonk’ iskhathi engik’nike sona wena udlala ngaso
Bengikuthanda wena my lovey wami lovey wami
Darli uthando engik’nike lona wena udlala ngami
Sonk’ iskhathi engik’nike sona wena udlala ngaso
Bengikuthanda wena my lovey wami lovey wami
Wuwe lona (lona) uwelona (lona)
Darli uyangsanganela (lona)
Darli uyangsanganela
Wuwe lona (lona) uwelona (lona)
Darli uyangsanganela (lona) ziyabaleka now
(Lona, baby lona, lona) baby
(Lona, lona, lona) baby

Asikhulumeni wuwe lona (lona) uwelona (lona)
Darli uyangsanganela (lona)
Darli uyangsanganela
Wuwe lona (lona) uwelona (lona)
Darli uyangsanganela (lona) ziyabaleka now
Wuwe lona (lona) uwelona (lona)
Darli uyangsanganela (lona) darli uyangsanganela
Wuwe lona (lona) uwelona (lona)

Darli uyangsanganela (lona) ziyabaleka now
Darli uthando engik’nike lona wena udlala ngami
Sonk’ iskhathi engik’nike sona wena udlala ngaso
Bengikuthanda wena lovey wami lovey wami
Darli uthando engik’nike lona wena udlala ngami
Sonk’ iskhathi engik’nike sona wena udlala ngaso
Bengikuthanda wena lovey wami lovey wami
(Ay Lona, lona, lona) Lona ah
(Lona, lona, lona)

Uncle Waffles Uwelona Lyrics English Translation

Please tell, whats the story of them big puppys …..
Come on, my dear, how long will you be confused?
They are always crying here and you are crying here
She always cries and she cries
Darli is me or you? Me or you?
Darli is me or you? Ehe ehe eh let’s just talk
You are (you) are you (you)
Darli is crazy (she)
Darli joins me
You are (you) are you (you)
Darli is mad (she) they are running away now
You are (you) are you (you)
Darli is crazy (she) darli is crazy
You are (you) are you (you)

Darli is mad (she) they are running away now
Darli the love I gave you you play with me
Every time I give you you play
I loved you my my lovey my lovey
Darli the love I gave you you play with me
Every time I give you you play
I loved you my my lovey my lovey
You are (you) are you (you)
Darli is crazy (she)
Darli joins me
You are (you) are you (you)
Darli is mad (she) they are running away now
(Lona, baby lona, ​​lona) baby
(Lona, lona, ​​lona) baby

Let’s talk about you (this) you (this)
Darli is crazy (she)
Darli joins me
You are (you) are you (you)
Darli is mad (she) they are running away now
You are (you) are you (you)
Darli is crazy (she) darli is crazy
You are (you) are you (you)

Darli is mad (she) they are running away now
Darli the love I gave you you play with me
Every time I give you you play
I loved you my lovey my lovey
Darli the love I gave you you play with me
Every time I give you you play
I loved you my lovey my lovey
(Ay Lona, lona, ​​lona) Lona ah
(You, you, you)