Zain SA – Umoya Wam Lyrics

Zain SA Pe Yano Album Lyrics

Zain SA – PE Yano Album Lyrics

Umoya Wam Lyrics

Thina kulo mhlaba, esiphila kuwo
Thina kukhon’izinto, esidlula kuzo
Silwa imfazwe, ikrele likamoya

Side siyogqabhuk’inyongo engcwabweni.

Thina sinentshaba esizaziyo nesingazaziyo
Hayi kwaye ayizontshaba zethu zodwa, ezifun usibona sibhubhile

Zintshaba zomama, notata, nenzala yazo
Ai, zintshaba zomama, notata, nenzala yazo
(Nenzala yazo)

Ahh umoya wam ukrakra
(Ukrakra)

Bridge (Sax)

Thina sinentshaba esizaziyo nesingazaziyo
Hayi kwaye ayizontshaba zethu zodwa, ezifun usibona sibhubhile

Zintshaba zomama, notata, nenzala yazo
Ai, zintshaba zomama, notata, nenzala yazo
(Nenzala yazo)

Ahh umoya wam ukrakra
(Ukrakra)

Written by;  Zain SA
Album/EP; PE Yano

Zain SA Umoya Wam Lyrics

Zain SA Umoya Wam Lyrics Trsnalation In English

We in this world, in which we live
We have things, we go through
We fight the battle, the sword of the spirit

Until the grave is broken.

We have enemies we know and do not know
No, it is not just our enemies who want to see us die
Enemies of mothers, fathers, and their offspring
Ai, enemies of mothers, fathers, and their offspring
(And their offspring)

Ahh my spirit is bitter
(Bitterness)

Bridge (Sax)

We have enemies we know and do not know
No, it is not just our enemies who want to see us die
Enemies of mothers, fathers, and their offspring
Ai, enemies of mothers, fathers, and their offspring
(And their offspring)

Ahh my spirit is bitter
(Bitterness)