Zakwe & Duncan – Kapteni Lyrics ft. Kwesta

Zakwe Duncan Kapteni Lyrics ft. Kwesta

Zakwe & Duncan – Kapteni Lyrics ft. Kwesta

Kapteni Lyrics by Zakwe Duncan Kwesta

Laba abant’ bethu, ya
Ley’nkabi ey’ngageji, hey
Badlala ama games
Ngigaxe ibhande la kapteni ya
RRRRrrrrra Tatatata
Kukhala enyinto exaka usayitsheni ya
RRRRrrrrra Tatatata, uzozwa ngento exaka usayitsheni
Ya hey
Laba abant’ bethu, ya
Ley’nkabi ey’ngageji, hey
Badlala ama games
Ngigaxe ibhande la kapteni ya
RRRRrrrrra Tatatata
Kukhala enyinto exaka usayitsheni ya
RRRRrrrrra Tatatata, uzozwa ngento exaka usayitsheni

Nazi la let’s get it on
Alarm in the morning so I’m back to set off
Bheka namanje ikasi lisakhona ok G
Master this ke sithole Nomcebo uzwaaa
Now or never I’m better than fellas
I battle contenders mabengezwa la, bezwa ngegeja
Baphemba ikgekgeba samadela asakhendla ngegeba
La si-skryf ngampela sabatshela sagqema siyabhentsha
Besiwela le cheddar, namagenge nokungena kule gender
Mabe pepereza kungena isheke la sikhela igedlela
Sigaqela izimendlela mabe khera baphela ey’bhedlela
Get a thousand gigs la bavele bakudlele i-tera
Guin kleva vamus!

Better salute , sibekeze goet
Qhela kungene ikguzu siphethe abo achuz
Nibhekene ne nkunzi epheqezela iduku
Ey’phebezela ingudu ibheme iduku ejele abayi bhesuki
Siphethe amathuluzi ethunzi and s’yathuntutha la abathandabuzi badubula abasanaku duduza
Abathi “Mama thula” bathi khula lo mhlaba ungabhubha Ngisangaku introduce but ukhumbule laba abathusi
Bheka iy’ngalo zibanjwe nge leather
Sivika inhlamvu abanakusitshela
Ngi lift abanomoya phansi nawe kotela
Ubethi uyavala, zimvula zavele Zamnetha, Qeh

Laba abant’ bethu, ya
Ley’nkabi ey’ngageji, hey
Badlala ama games
Ngigaxe ibhande la kapteni ya
RRRRrrrrra Tatatata
Kukhala enyinto exaka usayitsheni ya
RRRRrrrrra Tatatata, uzozwa ngento exaka usayitsheni
Ya hey
Laba abant’ bethu, ya
Ley’nkabi ey’ngageji, hey
Badlala ama games
Ngigaxe ibhande la kapteni ya
RRRRrrrrra Tatatata
Kukhala enyinto exaka usayitsheni ya
RRRRrrrrra Tatatata, uzozwa ngento exaka usayitsheni

Zipholisha insimbi nge braso makuqala ingxabano
Zikudilize emthini zakewu kuphele impakamo
Ilama brazo eskhule sfunda kuwo la emakasana
Ahlala ehlinile okwengane eqeda kukhotha i alamu
Bahlala bemhlophe ukhaleni bahogela inhlama
Baqonde eroundini kuse mini without amabalaclava
Ba skore baphume ikwempahla e cheap ephupha umbala, yeah
Rrrrrra Tatatata!

Babamba izingane ezibabayo mara bazibiza o sweetheart
Baphatha ibhola lemali kodwa abakhoni nokulidlala
Basi pholisha emini istradi kodwa si shine ngobumnyama
Aba professor be game plus i-proper eyabo i-file
Ngathi bathe i-magnet badlula kudonseke abantwana
Bheka baphethe igatara manje kudansi lonke ikasi
Itsotsi taal ne Afrikaans bagqibe nange phaya
Ungabazeli ngobuso njenge sdakwa sphuza kukhamba
Mabeyisusa kutsa ngoba ungaze uziqhathe nesimbambamba
Bazokubeka phansi njemali yokuhlola kwinyanga
Mase zisusa i-drama zi load i-magazine kwi mbakama
Zigqoka abadangara ekari zihamba zidova idamara
Ngabomkatakata zibhema intuthu ikhishwe ngakhala
If ukhukhumala bakuzuma ngomthofu bakuqhumbaza
Phela abokapteni bagqihile abalisabi igazi
Bafuka ethuneni uqeda kugqitshwa bachamele imbali

Laba abant’ bethu, ya
Ley’nkabi ey’ngageji, hey
Badlala ama games
Ngigaxe ibhande la kapteni ya
RRRRrrrrra Tatatata
Kukhala enyinto exaka usayitsheni ya
RRRRrrrrra Tatatata, uzozwa ngento exaka usayitsheni
Ya hey
Laba abant’ bethu, ya
Ley’nkabi ey’ngageji, hey
Badlala ama games
Ngigaxe ibhande la kapteni ya
RRRRrrrrra Tatatata
Kukhala enyinto exaka usayitsheni ya
RRRRrrrrra Tatatata, uzozwa ngento exaka usayitsheni

Written by; Zakwe, Duncan, Kwesta

Zakwe Kapteni Lyrics ft Duncan Kwesta

Zakwe Kapteni Lyrics In English Translation

These are our people, yes
That ugly ox, hey
They play games
I’m wearing a captain’s belt
RRRRrrrrra Tatatata
It sounds strange to the sergeant
RRRRrrrrra Tatatata, you will hear something strange about the sergeant
Ya hey
These are our people, yes
That ugly ox, hey
They play games
I’m wearing a captain’s belt
RRRRrrrrra Tatatata
It sounds strange to the sergeant
RRRRrrrrra Tatatata, you will hear something strange about the sergeant

Let’s get it on
Alarm in the morning so I’m back to set off
See still the case is still ok G
Master this then we get Nomcebo uzwaaa
Now or never I’m better than fellas
The battle contenders are heard here, they hear the plow
They light a fire in the middle of the night
This skryf really told them and we sighed and sighed
We were crossing this cheddar, with gangs and getting into this gender
Then slip in a check and build a kettle
We roll up the road and they end up in the hospital
Get a thousand gigs and they just eat you tera
Guin kleva vamus!

Better salute, let us go
Get rid of clutter you don’t need
You are facing a bull carrying a handkerchief
He pulls out a robe and smokes a handkerchief in prison
We have the tools of the shadow and we shake these skeptics who can no longer comfort
Those who say “Mama shut up” say grow up this world can perish I can still introduce but remember these predators
Look at the arms held in leather
We avoid bullets they can’t tell us
I lift the wind down with you on the couch
He said it was closing, the rains came and it hit him, Qeh

These are our people, yes
That ugly ox, hey
They play games
I’m wearing a captain’s belt
RRRRrrrrra Tatatata
It sounds strange to the sergeant
RRRRrrrrra Tatatata, you will hear something strange about the sergeant
Ya hey
These are our people, yes
That ugly ox, hey
They play games
I’m wearing a captain’s belt
RRRRrrrrra Tatatata
It sounds strange to the sergeant
RRRRrrrrra Tatatata, you will hear something strange about the sergeant

They polish the metal with braso at the beginning of the argument
They let you down from the tree so that the heights would end
These are the brazoles we grew up learning from these cats
They sit down like a child after licking an alarm
They remain white in the nose and smell the dough
They headed for the roundabout in the afternoon without balaclava
They skore out in cheap cheap dream colors, yeah
Rrrrrra Tatatata!

They hold the children bitter and call them sweetheart
They carry money football but they can’t even play it
They polish the street during the day but glow in the dark
These professors are game plus proper their own file
It was as if the magnet were passing by and the children were being pulled away
Here they are with the guitar now dancing all over the box
Tsotsi taal and Afrikaans finished even there
Don’t frown like a drunkard or a drunkard
Let’s get rid of it because you can’t fool yourself
They will put you down as a monthly exam fee
Then they removed the drama and loaded the magazine into the closet
They are dressed in rags and rugs
They smoked cigarettes and I cried
If you are arrogant, they will rush you with lead
After all the captains are gone and they are not afraid of blood
They bury their dead in a tomb

These are our people, yes
That ugly ox, hey
They play games
I’m wearing a captain’s belt
RRRRrrrrra Tatatata
It sounds strange to the sergeant
RRRRrrrrra Tatatata, you will hear something strange about the sergeant
Ya hey
These are our people, yes
That ugly ox, hey
They play games
I’m wearing a captain’s belt
RRRRrrrrra Tatatata
It sounds strange to the sergeant
RRRRrrrrra Tatatata, you will hear something strange about the sergeant

    Lyrics Knowledge:

  • Written by:
  • Album:
  • Released: