Aymos – Lala Kahle Lyrics

Aymos Lala Kahle Lyrics, Lala Kahle Lyrics by Aymos

Vala mehlo, lala kahle
Kuzo khanya ekuseni
Izinkanyezi nelanga
Zikhanyisela wena

Vala mehlo, lala kahle
Kuzo khanya ekuseni
Izinkanyezi nelanga
Zikhanyisela wena

Aymos Lala Kahle Lyrics English Translation

Close your eyes, sleep well
In the morning light
The stars and the sun
They enlighten you

Close your eyes, sleep well
In the morning light
The stars and the sun
They enlighten you