Aymos – Muhle Lyrics | Find Out Lyrics

Aymos – Muhle Lyrics

Muhle Lyrics by Aymos, Aymos Muhle Lyrics

Muhle
Muhle
Khawula sengiyagcwala
Ang’sakhoni ukuzibamba
Is’khwele siyang’bulala
Bakufuna phansi mina ngizimisele ngawe
Muhle akazenzisi akay’faki nemaskara
Iyoowo
Smomondiya ntoyabantu
Muhle mntanomuntu
Muhle akazenzisi

Muhle mntanomuntu
Muhle mntanomuntu
Muhle mntanomuntu

Muhle muhle

Muhle mntanomuntu

Lomntwana muhle
Ngisaba nokumbhek’emehlweni
Muhle

Lomntwana muhle
Ngisaba nokumbhek’emehlweni
Muhle

Mangimbona kuphelulwazi
Ngiswela namazwi wokumtshela the way
Ngizizwa ngakhona ubukhona bakho buya nganelisa
Awe maaaaa

Ngoba umuhle
Muhle mntanomuntu
Muhle mntanomuntu
Ngisaba nokumbheka emehlweni (Muhle mntanomuntu)

Mangimbona kuphelulwazi
Ngiswela namazwi wokumtshela the way
Ngizizwa ngakhona siyangibulal’isikhwele
Sthandwa ngcelu’nqome ngifunukuba ngowakho

Ngob’umuhle
Ngob’umuhle
Ngisanokumbhek’emehlweni

Hle
Muhle
Hle
Muhle
Hle
Muhle
Hle
Muhle
Hle
Muhle
Hle
Muhle
Hle
Muhle
Hle
Muhle
Hle
Muhle
Hle
Muhle
Hle
Muhle
Hle
Muhle

Aymos Muhle Lyrics In English Translation

She is beautiful
She is beautiful
I’m almost full
He can no longer control himself
Jealousy kills me
They want you down and I’m serious about you
She’s beautiful and she doesn’t pretend to wear scarves
Iyoowo
Smomondiya is human
She is beautiful baby
She is beautiful without hypocrisy

She is beautiful baby
She is beautiful baby
She is beautiful baby

She’s beautiful

She is beautiful baby

This baby is beautiful
I’m scared to look him in the eye
She is beautiful

This baby is beautiful
I’m scared to look him in the eye
She is beautiful

Let me see him in the mirror
I have no words to tell him the way
I feel your presence is becoming more satisfying
Awe maaaaa

Because you are beautiful
She is beautiful baby
She is beautiful baby
I’m scared to look her in the eye (She’s beautiful baby)

Let me see him in the mirror
I have no words to tell him the way
I feel like it kills me with jealousy
Dear friend, I want to be yours

It’s beautiful
It’s beautiful
I can still see her face

Please
She is beautiful
Please
She is beautiful
Please
She is beautiful
Please
She is beautiful
Please
She is beautiful
Please
She is beautiful
Please
She is beautiful
Please
She is beautiful
Please
She is beautiful
Please
She is beautiful
Please
She is beautiful
Please
She is beautiful