Bongeziwe Mabandla – thula Lyrics

Bongeziwe Mabandla thula Lyrics

Ndiyakhala mama
Ndikhalela wena
Ndifuna undithathe
Undibek’es’fubeni sakho

Ndiyakhala mama
Ndikhalela wena
Ndifuna undithathe
Undibek’es’fubeni sakho

Uthi thula
Thula sana lwam
Uthi thula
Thula sana lwam
Uthi thula
Thula sana lwam
Uthi thula
Thula sana lwam

Uyabona yophukil’inhliziyo
Ngoba ungakwaz’ukwamkela
Konke endikuko
Bangandif’lathela bonk’abanye
Kodwa wena ndiyakudinga
Ngoba nguwe, nguwe, nguw’ilizwe lami

Ndiyakhala mama
Ndikhalela wena
Ndifuna undithathe
Undibek’es’fubeni sakho

Ndiyakhala mama
Ndikhalela wena
Ndifuna undithathe
Undibek’es’fubeni sakho

Uthi thula
Thula sana lwam
Uthi thula
Thula sana lwam
Uthi thula
Thula sana lwam
Uthi thula
Thula sana lwam

Bongeziwe Mabandla thula Lyrics English Translation

I’m crying mom
I cry for you
I want you to take me
You put me on your chest

I’m crying mom
I cry for you
I want you to take me
You put me on your chest

He says shut up
Be quiet my baby
He says shut up
Be quiet my baby
He says shut up
Be quiet my baby
He says shut up
Be quiet my baby

You see a broken heart
Because you can’t accept it
All that I am
They can all turn their backs on me
But I need you
Because you are you, you are my country

I’m crying mom
I cry for you
I want you to take me
You put me on your chest

I’m crying mom
I cry for you
I want you to take me
You put me on your chest

He says shut up
Be quiet my baby
He says shut up
Be quiet my baby
He says shut up
Be quiet my baby
He says shut up
Be quiet my baby

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Bongeziwe Mabandla
  • Album: amaXesha
  • Released: 2023