Brymo – Tèmi Nì Tèmi Lyrics

Brymo Tèmi Nì Tèmi Lyrics, Tèmi Nì Tèmi Lyrics by Brymo, Brymo Tèmi Nì Tèmi Lyrics English Translation

Ife mi dariji mi
Omode n se mi
Afarawe O se temi
Ka daduro ni mo wari
Moti so tele tele ri
Igboro O ma rerin ri
Ijakadi lo mu nise
Karohunwi O bopo sise

Bi nba fa wa n’ole
Bi nba tule wan’loro
Bi n duro won ma mere
Bi nba sa wa ni mo kere

Aba lo aba bo
B’ohun won ko para won oh
Ohun A ni la n nani
Temi Ni Temi

Awelewa forijimi
Mo lakaka kin to de bi
Riro mede O se temi
Nibi lile la n b’okunrin
Ife re sha lo’n duro timi
O dudu, O funfun, O Pupa
Ife re sha lo’n munu tumi
Ninu erun at’ojo at:ilera

Bi nba fa wa n’ole
Bi nba tule wan’loro
Bi n duro won ma mere
Bi nba sa wa ni mo kere

Aba lo aba bo
B’ohun won ko para won oh
Ohun A ni la n nani
Temi Ni Temi

Aba lo aba bo
Temi loje lale eni oh
Gbogbo igba ti o ba lo
Mo mo pe o pada wa