Busta 929 – Ekseni Lyrics

Busta 929 Undisputed EP Lyrics
Busta 929 – Undisputed EP Lyrics

Ekseni Lyrics by Busta 929

Eh mna ngidakiwe eh
Soyixoxa ekuseni
Soyixoxa ekuseni
Ndizok’ubon’ekuseni
Eh mna ngidakiwe eh
Soyixoxa ekuseni
Soyixoxa ekuseni
Ndizok’ubon’ekuseni

Eh mna ngidakiwe eh
Soyixoxa ekuseni
Soyixoxa ekuseni
Ndizok’ubon’ekuseni
Eh mna ngidakiwe eh
Soyixoxa ekuseni
Soyixoxa ekuseni
Ndizok’ubon’ekuseni

Eh kabadibe baba kabadibe baba
Lomfazi uyangixaka undiphathisa ngekhanda
Izolo ngimthole nomakhelwane (Makhelwane)
Yazi nam angazi ukuthi kanjani
Into engicasulayo uhlezi ethi uyangithanda
Uthi till death do us apart
Elokho engikhulumela lesingesi engingasazi
(Uthi till death do us apart)

And na le snai mina sithi umgani
Ushuthi sidla imali be sidla nomfazi
Yazi nam angisazi ukuthi kwenze njani (Kwenze njani)
Abasacabangeli nale ngane (Nale ngane)
And na le snai mina sithi umgani
Ushuthi sidla imali be sidla nomfazi
Yazi nam angisazi ukuthi kwenze njani (Kwenze njani)
Kodwa ngizombona ekuseni
Umshini umshini wam

Eh mna ngidakiwe eh
Soyixoxa ekuseni
Soyixoxa ekuseni
Ndizok’ubon’ekuseni
Eh mna ngidakiwe eh
Soyixoxa ekuseni
Soyixoxa ekuseni
Ndizok’ubon’ekuseni

Eh mna ngidakiwe eh
Soyixoxa ekuseni
Soyixoxa ekuseni
Ndizok’ubon’ekuseni
Eh mna ngidakiwe eh
Soyixoxa ekuseni
Soyixoxa ekuseni
Ndizok’ubon’ekuseni

Ayo buddy ayo baba baba
Buddy baba baba
Baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba

Ayo buddy ayo baba baba
Ayo buddy ayo baba baba
Baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba

Ayo buddy ayo baba baba
Ayo buddy ayo baba baba
Baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba

Ayo baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba

Ayo baba buddy ayo baba
Ayo baba buddy ayo baba
Ayo baba buddy ayo baba

Written by; Busta 929
Album/EP; Undisputed

Busta 929 Ekseni Lyrics

Busta 929 Ekseni Lyrics English Translation

Eh I’m drunk eh
We’ll talk in the morning
We’ll talk in the morning
I’ll see you in the morning
Eh I’m drunk eh
We’ll talk in the morning
We’ll talk in the morning
I’ll see you in the morning

Eh I’m drunk eh
We’ll talk in the morning
We’ll talk in the morning
I’ll see you in the morning
Eh I’m drunk eh
We’ll talk in the morning
We’ll talk in the morning
I’ll see you in the morning

Eh kabadibe baba kabadibe baba
This woman is bothering me and is holding my head
Yesterday I found him with a neighbor (Neighbor)
You know I don’t know how
The thing that annoys me is he always says he loves me
You say till death do us apart
What I speak is English I do not know
(Says till death do us apart)

And with this snai I say friend
Soon we were eating money and eating with a woman
You know I don’t know how (how it happened)
No longer thinking about this child (This child)
And with this snai I say friend
Soon we were eating money and eating with a woman
You know I don’t know how (how it happened)
But I’ll see him in the morning
The machine is my machine

Eh I’m drunk eh
We’ll talk in the morning
We’ll talk in the morning
I’ll see you in the morning
Eh I’m drunk eh
We’ll talk in the morning
We’ll talk in the morning
I’ll see you in the morning

Eh I’m drunk eh
We’ll talk in the morning
We’ll talk in the morning
I’ll see you in the morning
Eh I’m drunk eh
We’ll talk in the morning
We’ll talk in the morning
I’ll see you in the morning

Those buddy’s dad’s dad
Buddy’s father
Baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba

Those buddy’s dad’s dad
Those buddy’s dad’s dad
Baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba

Those buddy’s dad’s dad
Those buddy’s dad’s dad
Baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba

Ayo baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba
Baba buddy ayo baba

Ayo baba buddy ayo baba
Ayo baba buddy ayo baba
Ayo baba buddy ayo baba

    Lyrics Knowledge:
  • Written by:
  • Album:
  • Released: