Busta 929 – SDUDLA No Slenda Lyrics

Busta 929 Undisputed EP Lyrics
Busta 929 – Undisputed EP Lyrics

SDUDLA No Slenda Lyrics by Busta 929

Mama kasdudla
Nawe mama ka slender
Yhoo mama kasdudla
Nawe mama ka slender

Hayi mama kasdudla
Hayi mama ka slender
Mama kasdudla
Nawe mama ka slender

Mama kasdudla usdudla unamabele
Akafuni sidlale igingcigongco ngawo
Mama kaslender uslender une figure
Hayi uyala ukuzishaker shaker ngale

Mama kasdudla usdudla unamabele
Akafuni sidlale igingcigongco ngawo
Mama kaslender uslender une figure
And akafuni ukuzishaker shaker

Lajika lavisi amajita
Bathi abayifuni isophistication
Oh vee nayi ination thina asidlali ngama penetration
Ah babuzzy bajutha amajita
Bathi abayifuni isophistication
Oh vee nayi ination thina asidlali ngama penetration

Ah babuzzy bajutha amajita
Bathi abayifuni isophistication
Oh vee nayi ination thina asidlali ngama penetration
Ah babuzzy bajutha amajita
Bathi abayifuni isophistication
Oh vee nayi ination thina asidlali ngama penetration

Ngelinye ilanga sizodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender
Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender

Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender
Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender

Ngelinye ilanga sizodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender
Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender

Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender
Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender

Mama kasdudla
Nawe mama ka slender
Yhoo mama kasdudla
Nawe mama ka slender

Hayi mama kasdudla
Hayi mama ka slender
Mama kasdudla
Nawe mama ka slender

Ngelinye ilanga sizodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender
Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender

Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender
Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender

Ngelinye ilanga sizodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender
Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender

Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender
Sodlala ngamabele kasdudla
Ayi shaker ifigure kaslender

Shaker i figure kaslender yhoo
Soli shaker lerli figure lika slender
Usdudla uzoze avume ukuthi sidlale ngamabele wakhe
Figure kaslender sizodlal ngayo ethanda engathandi

Written by; Busta 929
Album/EP; Undisputed

Busta 929 SDUDLA No Slenda Lyrics

Busta 929 SDUDLA No Slenda Lyrics English Translation

Mother is not moving
You are a slender mom
Yhoo mama kasdudla
You are a slender mom

No, not at all
No mama slender
Mother is not moving
You are a slender mom

Mama gets fat and has breasts
He doesn’t want us to play games with it
Mama kaslender uslender une figure
No, you don’t have to worry about the shaker on this one

Mama gets fat and has breasts
He doesn’t want us to play games with it
Mama kaslender uslender une figure
And he doesn’t want to be a shaker

Lajika lavisi jitterbugs
They say they do not want sophistication
Oh vee here’s ination we don’t play with penetration
Ah babuzzy bajutha amajita
They say they do not want sophistication
Oh vee here’s ination we don’t play with penetration

Ah babuzzy bajutha amajita
They say they do not want sophistication
Oh vee here’s ination we don’t play with penetration
Ah babuzzy bajutha amajita
They say they do not want sophistication
Oh vee here’s ination we don’t play with penetration

One day we will play with big breasts
This shaker opens the kaslender
We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender

We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender
We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender

One day we will play with big breasts
This shaker opens the kaslender
We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender

We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender
We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender

Mother is not moving
You are a slender mom
Yhoo mama kasdudla
You are a slender mom

No, not at all
No mama slender
Mother is not moving
You are a slender mom

One day we will play with big breasts
This shaker opens the kaslender
We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender

We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender
We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender

One day we will play with big breasts
This shaker opens the kaslender
We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender

We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender
We will play with the breasts
This shaker opens the kaslender

Shaker i figure kaslender yhoo
Soli shaker lerli figure lika slender
She moves until she lets us play with her breasts
Figure kaslender we will play with the likes and dislikes

    Lyrics Knowledge:
  • Written by:
  • Album:
  • Released: