DJ Zinhle – Thula Lyrics

DJ Zinhle Thula Lyrics, Cici Thula Lyrics

Weeeeeeeeeeeeeh weeeeeeeeeh!!!
Yehihihiiiiiiii mmmmahhhhh!
Uthandolwakho al’safani nakudala
Nendebe zakho, sezikhuluma amanga

Uthandolwakho al’safani nakudala
Nendebe zakho, sezikhuluma amanga

Inyembezi zami, aziweli phansi
Bona ndiyalila dali yini?
Oh ayini weeeeeh dali yini weeeeh

Inyembezi zami, aziweli phansi
Bona ndiyalila dali yini?
Oh ayini weeeeeh dali yini weeeeh

Thula, thula, thula wenhlinziyo
Nalosizi luzondlula weeeh
Ngelinyi langa sojabula, jabula

Thula, thula, thula wenhlinziyo
Nalosizi luzondlula weeeh
Ngelinyi langa sojabula, jabula

Thula, thula, thula wenhlinziyo
Nalosizi luzondlula weeeh
Ngelinyi langa sojabula, jabula

Mayeeeeh, mayeeeeeh !!!
Ng’lekeleleni, ng’lekeleleni booooh
Oh ubani ozongiduduza, ngoba inhliziyo ayivumi
Mayeeeeh, mayeeeeeh !!!
Ng’lekeleleni, ng’lekeleleni booooh
Oh ubani ozongiduduza, ngoba inhliziyo ayivumi

Thula, thula, thula wenhlinziyo
Nalosizi luzondlula weeeh
Ngelinyi langa sojabula, jabula

DJ Zinhle Thula Lyrics English Translation

Weeeeeeeeeeeeh weeeeeeeeeeh!!!
Yehihihiiiiiii mmmmahhhhh!
Your love is not the same as before
And your cups, they are telling lies

Your love is not the same as before
And your cups, they are telling lies

My tears, they don’t fall to the ground
See, why am I crying?
Oh what is it weeeeh what is it weeeeh

My tears, they don’t fall to the ground
See, why am I crying?
Oh what is it weeeeh what is it weeeeh

Hush, hush, hush, heartthrob
This grief will pass too
It’s another day to be happy, be happy

Hush, hush, hush, heartthrob
This grief will pass too
It’s another day to be happy, be happy

Hush, hush, hush, heartthrob
This grief will pass too
It’s another day to be happy, be happy

Mayeeeeeh, mayeeeeeh!!!
Help me, help me booooh
Oh, who will comfort me, because my heart does not agree
Mayeeeeeh, mayeeeeeh!!!
Help me, help me booooh
Oh, who will comfort me, because my heart does not agree

Hush, hush, hush, heartthrob
This grief will pass too
It’s another day to be happy, be happy

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: DJ Zinhle, Cici
  • Album: Thula
  • Released: 2023