DJ Zinhle – Indlovu Lyrics ft. Loyiso

DJ Zinhle Indlovu Lyrics

DJ Zinhle – Indlovu Lyrics ft. Lloyiso

Indlovu Lyrics by DJ Zinhle ft Loyiso

[Verse: Loyiso]
Kudal’ uhlel’ ulila
Ay’ ubomi abulungi
Kodwa wen’ uyindlovu
Ujonge nexesha, alijiki alihambi
Kodwa wen’ uyindlovu
Kubuhlungu naphakathi, ay’ kunzima nokuncuma
Ay’ amandla awasekho, oh
Ukhanyiselwa mntasekhaya, lifikil’ elakho ithuba
Ngoba wen’ uyindlovu

[Refrain: Loyiso]
Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela
Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela

Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela
Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela

[Bridge: Loyiso]
Oh, ay’ ay’ ay’ soze ndililahl’ ithemba
Ndokwenyuk’ intamba zonk’ izizwe
Bonk’ abanye bazaw’bona kum’, ngiyindlovu
Oh, ay’ ay’ ay’ soze ndililahl’ ithemba
Ndokwenyuk’ intamba zonk’ izizwe
Bonk’ abanye bazaw’bona kum’, ngiyindlovu

[Refrain: Loyiso]
Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela
Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela

Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela
Bambelela, qinisela
Ahhh, ahhh, ahhh!
Uzophumelela
Uzophumelela

Written by; DJ Zinhle, Lloyiso

DJ Zinhle Indlovu Lyrics ft Loyiso

DJ Zinhle Indlovu Lyrics In English Translation

[Verse: Loyiso]
You have been crying for a long time
Life is not good
But you are an elephant
Check the time, it does not turn around
But you are an elephant
It’s painful, and it’s hard to smile
The power is gone, oh
You are enlightened at home, your turn has come
Because you are an elephant

[Refrain: Victory]
Hold on, hold on
Ahhh, ahhh, ahhh!
You will succeed
You will succeed
Hold on, hold on
Ahhh, ahhh, ahhh!
You will succeed
You will succeed

Hold on, hold on
Ahhh, ahhh, ahhh!
You will succeed
You will succeed
Hold on, hold on
Ahhh, ahhh, ahhh!
You will succeed
You will succeed

[Bridge: Victory]
Oh, no, I will never give up
I will go up against all the nations
Everyone else will see it in me, I am an elephant
Oh, no, I will never give up
I will go up against all the nations
Everyone else will see it in me, I am an elephant

[Refrain: Victory]
Hold on, hold on
Ahhh, ahhh, ahhh!
You will succeed
You will succeed
Hold on, hold on
Ahhh, ahhh, ahhh!
You will succeed
You will succeed

Hold on, hold on
Ahhh, ahhh, ahhh!
You will succeed
You will succeed
Hold on, hold on
Ahhh, ahhh, ahhh!
You will succeed
You will succeed