Kabza De Small – Amazwe Lyrics

Kabza De Small Amazwe Lyrics (feat. MaWhoo), Kabza De Small ft Mthunzi Amazwe Lyrics

Besidabul’ amazwe nawe
Sidabul’ amazwe nawe dali
Besidabula
Ohhh ohho
Sesidlule kokuningi nawe
Ngibong’ ukuthi awushintshi
Noma kutheni, wen’ uhlez’ unjalo
Ngiyabonga ntombi, ngiyabonga
Sesidlule kokuningi nawe
Ngibong’ ukuthi awushintshi
Noma kutheni, wen’ uhlez’ unjalo
Ngiyabonga ntombi, ngiyabonga, ngiyabonga
Ohhh, kade sikulendlela
K’dilik’ intaba, k’neth’ imvula
Namhlanje isbhakabhaka s’khanyis’ okwemsebe yelanga
Ohhh, kade sikulendlela
K’dilik’ intaba, k’neth’ imvula
Namhlanje isbhakabhaka s’khanyis’ okwemsebe yelanga
Ngingagibel’ intaba yesandlwana
Ngingagibel’ intab’ iMbombela
Ngiyoze ngifike le
Angeke ngilale la
Bath’ inhliziyo ayiphakelwa
Ngingagibel’ intaba yesandlwana
Ngingagibel’ intab’ iMbombela
Ngiyoze ngifike le
Angeke ngilale la
Bath’ inhliziyo ayiphakelwa
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe

Besidabul’ amazwe nawe
Sidabul’ amazwe nawe dali
Besidabula
Sesidlule kokuningi nawe
Ngibong’ ukuthi awushintshi
Noma kutheni, wen’ uhlez’ unjalo
Ngiyabonga ntombi, ngiyabonga, ngiyabonga
Ohhh, kade sikulendlela
K’dilik’ intaba, k’neth’ imvula
Namhlanje isbhakabhaka s’khanyis’ okwemsebe yelanga
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Ngingagibel’ intaba yesandlwana
Ngingagibel’ intab’ iMbombela
Ngiyoze ngifike le
Angeke ngilale la
Bath’ inhliziyo ayiphakelwa
Ngingagibel’ intaba yesandlwana
Ngingagibel’ intab’ iMbombela
Ngiyoze ngifike le
Angeke ngilale la
Bath’ inhliziyo ayiphakelwa

Kabza De Small Amazwe Lyrics English Translation

We traveled the world with you
We traveled the world with you
We were going through
Ohhhh ohhhh
We’ve been through a lot with you
Thank you for not changing
No matter what, you’re still like that
Thank you girlfriend, thank you
We’ve been through a lot with you
Thank you for not changing
No matter what, you’re still like that
Thank you girl, thank you, thank you
Ohhh, we’ve been this way for a long time
K’dilik’ mountain, k’net’ rain
Today the sky is bright like the sun’s rays
Ohhh, we’ve been this way for a long time
K’dilik’ mountain, k’net’ rain
Today the sky is bright like the sun’s rays
I can ride the mountain of the cabin
I can ride Mbombela mountain
I will come here
I can’t sleep here
They say the heart is not fed
I can ride the mountain of the cabin
I can ride Mbombela mountain
I will come here
I can’t sleep here
They say the heart is not fed
Come back and come home
He told them to come here
Even at home they already know
My heart belongs to you
Come back and come home
He told them to come here
Even at home they already know
My heart belongs to you
Come back and come home
He told them to come here
Even at home they already know
My heart belongs to you
Come back and come home
He told them to come here
Even at home they already know
My heart belongs to you

We traveled the world with you
We traveled the world with you
We were going through
We’ve been through a lot with you
Thank you for not changing
No matter what, you’re still like that
Thank you girl, thank you, thank you
Ohhh, we’ve been this way for a long time
K’dilik’ mountain, k’net’ rain
Today the sky is bright like the sun’s rays
Come back and come home
He told them to come here
Even at home they already know
My heart belongs to you
Come back and come home
He told them to come here
Even at home they already know
My heart belongs to you
Come back and come home
He told them to come here
Even at home they already know
My heart belongs to you
Come back and come home
He told them to come here
Even at home they already know
My heart belongs to you
I can ride the mountain of the cabin
I can ride Mbombela mountain
I will come here
I can’t sleep here
They say the heart is not fed
I can ride the mountain of the cabin
I can ride Mbombela mountain
I will come here
I can’t sleep here
They say the heart is not fed

    Lyrics Knowledge:

  • Written by: Kabza De Small, Mthunzi, MaWhoo
  • Album: Isimo
  • Released: 2024