Makhadzi – Pain Ya Jealous Lyrics

Makhadzi Pain Ya Jealous Lyrics

Tendani o tou shumesa
Vhathu vha diiwa nga pain
Tendani o tou shumesa
Vhathu vha diiwa nga pain
Tendani o tou shumesa
Vhathu vha diiwa nga pain
Zwino vha vho enda vha tshi zwifha

Na nne ndo tou shumesa
Vhathu vha diiwa nga pain
Na nne ndo tou shuma
Vhathu vha diwa nga pain
Na nne ndo tou shumesa
Vhathu vha diiwa nga pain
Zwino vha vho ambesa mazwifhi

Mashudu u tou reila
Vhathu vha diiwa nga pain
Mashudu u tou reila
Vhathu vha diiwa nga pain
Mashudu u tou reila
Vhathu vha diiwa nga pain
Zwino vha vho enda vha tshi zwifha

Mashudu u tou reila
Vhathu vha diiwa nga pain
Mashudu u tou reila
Vhathu vha diwa nga pain
Mashudu u tou reila
Vhathu vha diiwa nga pain
Zwino vha vho enda vha tshi zwifha

Nda ri pain ya jealous vhanna
Ndari pain ya jealous vhanna
Pain ya jealousy vhanna
Ndi khou ri pain ya jealousy vhanna

Nda ri pain ya jealous (pain ya jealous)
Pain ya jealous (pain ya jealous)
Nda ri pain ya jealous vhanna (pain ya jealous)

Zwi tou vhavha u vhenga muthu ni sa mudivhi
Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mudivhi
Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mudivhi
Zwi tou vhavha u vhenga muthu ni sa mudivhi

Nda ri pain ya jealous vhanna (pain ya jealous)
Ndari pain ya jealous vhanna (pain ya jealous vhanna)
Ndi khou ri pain ya jealous vhanna (pain ya jealous)
I ya vhavha pain ya jealous

Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi tou vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi tou vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi

(Cheza Prince Benza)

Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi

Nda ri pain ya jealous (pain ya jealous)
Pain ya jealous (pain ya jealous)
Nda ri pain ya jealous (pain ya jealous)
Ndari pain ya jealous vhanna (pain ya jealous)

Zwi tou vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi tou vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi

Nda ri pain ya jealous (pain ya jealous)
Nda ri pain ya jealous (pain ya jealous)
Ndi khou ri pain ya jealous (pain ya jealous)
I ya vhavha pain ya jealous

Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi tou vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi a vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi
Zwi tou vhavha u vhenga muthu ni sa mu divhi