Mellow & Sleazy – Bopha Lyrics

Mellow and Sleazy Bopha Lyrics, Bopha Lyrics Mellow and Sleazy ft DJ Maphorisa Felo Le Tee Young Stunna

Eh Bath’ Ibhakwaphi Leshandisi
Seng’cala Uk’bajimisa
Sebeyeke Ukung’sabisa
Sebefun’ Ukung’thembisa

Eh Bath’ Ibhakwaphi Leshandisi
Aw’ Seng’cala Uk’bajimisa
Ah Sebeyeke Ukung’sabisa
Sebefun’ Ukung’thembisa

Ayi! Eh Bathi Umsebenzi Wami Uzong’Siza
Nginakekel’ U-My Sista
Themb’ Akekho Ozong’Vimba
Ngihamba NoMaphorisa

Umsebenzi Wami Uzong’Siza
Nginakekel’ U-My Sista
Sithemb’ Akekho Ozong’Vimba
Ngihamba NoMaphorisa

Eh Bath’ Ibhakwaphi Leshandisi (Ey)
Sebecal’ Ukung’Jimisa (Ey)
Sebeyeke Ukung’Sabisa (Ey)
Sebefun’ Ukung’Thengisa (Ey)

Bath’ Ibhakwaphi Leshandisi (Ey)
Sebecal’ Ukung’Jimisa (Ey)
Sebeyeke Ukung’Sabisa (Ey)
Sebefun’ Ukung’Thengisa (Ey)

Mas’Fika Bopha! Bopha! Bopha!
Boph’ Ingngane Bopha
Nakhu Sek’fike Amabhoza
Nakhu Sek’fike Amabhoza

(Oh) Bopha! Bopha! Bopha!
Boph’ Ingngane Bopha
Sibekezelile Safosta
Manje Lempil’ Ozo Costa

Ey Azikho Ez-Jump’ Ama Border
(Oh) Bopha! Bopha! Bopha!
Ses’fikile Bopha
Boph’ Ingane Bopha

Eh Bopha! Bopha! Bopha!
Sibekezelile Safosta
Azikho Ez-Jump’ Ama Border
Bopha! Bopha! Bopha! OK!

Bopha! Kukhuphuk’ Umnotho
Bathi Ngiy’ Bhoza
Ubuthi Uyas’donsa
Nang’Sekabopha Nang’Sekamosha
Lomntwan’ vhot
Ngimshaya Tot’ Tot’

Uth’ Uhamba Nami Makuhanjwa
Uth’ Akaz’ Abon’ Imal’ Engaka
Ubon’ uMadumane Apheth’ Izaka
Ath’ Ufuna Ibalenciaga

Bopha! Kukhuphuk’ Umnotho
Bathi Ngiy’ Bhoza
Ubuthi Uyas’donsa
Nang’Sekabopha Nang’Sekamosha
Lomntwan’ vhot
Ngimshaya Tot’ Tot’

Uth’ Uhamba Nami Makuhanjwa
Uth’ Akaz’ Abon’ Imal’ Engaka
Ubon’ uMadumane Apheth’ Izaka
Ath’ Ufuna Ibalenciaga

Mas’Fika Bopha! Bopha! Bopha!
Boph’ Ingngane Bopha
Nakhu Sek’fike Amabhoza
Nakhu Sek’fike Amabhoza

(Oh) Bopha! Bopha! Bopha!
Boph’ Ingngane Bopha
Sibekezelile Safosta
Manje Lempil’ Izo Costa

Ey Azikho Ez-Jump’ Ama Border
(Oh) Bopha! Bopha! Bopha!
Ses’fikile Bopha
Boph’ Ingane Bopha

Eh Bopha! Bopha! Bopha!
Sibekezelile Safosta
Azikho Ez-Jump’ Ama Border
Bopha! Bopha! Bopha!

Eh Bathi Umsebenzi Wami Uzong’Siza
Nginakekel’ U-My Sista
Shemb’ Akekho Ozong’Vimba
Ngihamba NoMaphorisa

Umsebenzi Wami Uzong’Siza
Nginakekel’ U-My Sista
Sithemb’ Akekho Ozong’Vimba
Ngihamba NoMaphorisa

Eh Bath’ Ibhakwaphi Leshandisi (Ey)
Sebecal’ Ukung’Jimisa (Ey)
Sebeyeke Ukung’Sabisa (Ey)
Sebefun’ Ukung’Thengisa (Ey)

Bath’ Ibhakwaphi Leshandisi (Ey)
Sebecal’ Ukung’Jimisa (Ey)
Sebeyeke Ukung’Sabisa (Ey)
Sebefun’ Ukung’Thengisa (Ey)

Bopha! Kukhuphuk’ Umnotho
Bathi Ngiy’ Bhoza
Ubuthi Uyas’donsa
Nang’Sekabopha Nang’Sekamosha
Lomntwan’ vhot
Ngimshaya Tot’ Tot’

Uth’ Uhamba Nami Makuhanjwa
Uth’ Akaz’ Abon’ Imal’ Engaka
Ubon’ uMadumane Apheth’ Izaka
Ath’ Ufuna Ibalenciaga

Bopha! Kukhuphuk’ Umnotho
Bathi Ngiy’ Bhoza
Ubuthi Uyas’donsa
Nang’Sekabopha Nang’Sekamosha
Lomntwan’ vhot
Ngimshaya Tot’ Tot’

Uth’ Uhamba Nami Makuhanjwa
Uth’ Akaz’ Abon’ Imal’ Engaka
Ubon’ uMadumane Apheth’ Izaka
Ath’ Ufuna Ibalenciaga

Mas’Fika Bopha! Bopha! Bopha!
Boph’ Ingngane Bopha
Nakhu Sek’fike Amabhoza
Nakhu Sek’fike Amabhoza

(Oh) Bopha! Bopha! Bopha!
Boph’ Ingngane Bopha
Sibekezelile Safosta
Manje Lempil’ Izo Costa

Ey Azikho Ez-Jump’ Ama Border
(Oh) Bopha! Bopha! Bopha!
Ses’fikile Bopha
Boph’ Ingane Bopha

Eh Bopha! Bopha! Bopha!
Sibekezelile Safosta
Azikho Ez-Jump’ Ama Border
Bopha! Bopha! Bopha!

Mellow and Sleazy Bopha Lyrics English Translation

Eh Bath’s User Hand
It’s time to dump her and move on
They have stopped intimidating me
They are looking for a promise

Eh Bath’s User Hand
Aw ’Seng’cala Uk’bajimisa
Ah They Have Stopped Scaring Me
They are looking for a promise

No! Eh They say My Work Will Help
I take care of My Sister
Themb ’Nobody Will Save You
I’m going with the police

My Work Will Help
I take care of My Sister
Hope No One Will Stop You
I’m going with the police

Eh Bath’s User Hand (Ey)
Sebecal ’Not’ Exercise (Ey)
Stop Scaring Me (Ey)
Seeking to Sell (Ey)

Bath’s Handbag (Ey)
Sebecal ’Not’ Exercise (Ey)
Stop Scaring Me (Ey)
Seeking to Sell (Ey)

Come on Tie! Tie it up! Tie it up!
Boph ’Child Boph
Here are the balls
Here are the balls

(Oh) Tie up! Tie it up! Tie it up!
Boph ’Child Boph
We have been patient with Safosta
Now Lempil ’Ozo Costa

Hey No Jump’s Borders
(Oh) Tie up! Tie it up! Tie it up!
It’s here
Boph ’Child Bopha

Eh Tie! Tie it up! Tie it up!
We have been patient with Safosta
No Jumps’ Borders
Tie it up! Tie it up! Tie it up! OK!

Tie it up! The economy is booming
They say I’m Bhoza
Poison He pulls
And He Binded And He Won
The child’s vhot
I hit Tot ‘Tot’

He’s Going With Me Let’s Go
Uth ‘Akaz’ Abon ‘Imal’ So Much
See Madumane Apheth ’Izaka
Ath ’You Want Balenciaga

Tie it up! The economy is booming
They say I’m Bhoza
Poison He pulls
And He Binded And He Won
The child’s vhot
I hit Tot ‘Tot’

He’s Going With Me Let’s Go
Uth ‘Akaz’ Abon ‘Imal’ So Much
See Madumane Apheth ’Izaka
Ath ’You Want Balenciaga

Come on Tie! Tie it up! Tie it up!
Boph ’Child Boph
Here are the balls
Here are the balls

(Oh) Tie up! Tie it up! Tie it up!
Boph ’Child Boph
We have been patient with Safosta
Now Lempil ’Izo Costa

Hey No Jump’s Borders
(Oh) Tie up! Tie it up! Tie it up!
It’s here
Boph ’Child Bopha

Eh Tie! Tie it up! Tie it up!
We have been patient with Safosta
No Jumps’ Borders
Tie it up! Tie it up! Tie it up!

Eh They say My Work Will Help
I take care of My Sister
Shemb ‘No One Will Block
I’m going with the police

My Work Will Help
I take care of My Sister
Hope No One Will Stop You
I’m going with the police

Eh Bath’s User Hand (Ey)
Sebecal ’Not’ Exercise (Ey)
Stop Scaring Me (Ey)
Seeking to Sell (Ey)

Bath’s Handbag (Ey)
Sebecal ’Not’ Exercise (Ey)
Stop Scaring Me (Ey)
Seeking to Sell (Ey)

Tie it up! The economy is booming
They say I’m Bhoza
Poison He pulls
And He Binded And He Won
The child’s vhot
I hit Tot ‘Tot’

He’s Going With Me Let’s Go
Uth ‘Akaz’ Abon ‘Imal’ So Much
See Madumane Apheth ’Izaka
Ath ’You Want Balenciaga

Tie it up! The economy is booming
They say I’m Bhoza
Poison He pulls
And He Binded And He Won
The child’s vhot
I hit Tot ‘Tot’

He’s Going With Me Let’s Go
Uth ‘Akaz’ Abon ‘Imal’ So Much
See Madumane Apheth ’Izaka
Ath ’You Want Balenciaga

Come on Tie! Tie it up! Tie it up!
Boph ’Child Boph
Here are the balls
Here are the balls

(Oh) Tie up! Tie it up! Tie it up!
Boph ’Child Boph
We have been patient with Safosta
Now Lempil ’Izo Costa

Hey No Jump’s Borders
(Oh) Tie up! Tie it up! Tie it up!
It’s here
Boph ’Child Bopha

Eh Tie! Tie it up! Tie it up!
We have been patient with Safosta
No Jumps’ Borders
Tie it up! Tie it up! Tie it up!