Mellow & Sleazy – Kokotela Lyrics

Mellow & Sleazy Kokotela Lyrics (feat. Scotts Maphuma & Gipa), Eltee Kokotela Lyrics, Leemckrazy Kokotela Lyrics

Weh, lalala la
Aw’ weh, lalala la
Aw’ weh, lalala ya
Mawe yaya
Aw’ weh, lalala la
Aw’ weh, lalala ya
Aw’ weh, lalala ya
Awe yaya

Aw’mina ngizoba
Kokotela bonke abo Dali
Nqonqozela zonke izitha zami
Ayayayah
Ayi
Mina ngizoba
Kokotela bonke labo Dali
Nqonqozela zonke izitha zami
Ngifuna eyonke eyami
Ngifuna iMali yami
Funa eyonke eyami
Ay yeah! Ayi, Yoh

Mina Uma ngikhumbula bethanda ukudlala ngami
Bey’boleka yonke eyami
Buka manje, abakhoni ukuy’khokhela
Ayi
Bheka manje, abafuni ukuy’khokhela
Mina Uma ngikhumbula bethanda ukudlala ngami
Bey’boleka yonke eyami (Yebo)
Buka manje, abakhoni ukuy’khokhela
Bheka manje, abafuni ukuy’khokhela

Yebo! Nangu uMaphuma mani
Angithi ngiyababona vele bona abafuni ukung’bhadala
Ayi
Mangifika kubo ngiyababona bey’mangaza
Yebo! Bathini?
Angithi ngiyababona vele bona abafuni ukung’bhadala
Yebo
Mangifika kubo ngiyababona bey’mangaza
(Ayi, yebo!)
Ah khona manje, abafuni ukung’bhadala
Ayi
Eh khona manje, abafuni ukung’khokhela
Ah khona manje, abafuni ukung’bhadala
Ayi
Eh khona manje, abafuni ukung’khokhela

Ngik’shaya ngenye ingoma ongayazi

Kokotela bonke abo Dali
Nqonqozela zonke izitha zami
Ayayayah
Ayi
Mina ngizoba
Kokotela bonke labo Dali
Nqonqozela zonke izitha zami
Ngifuna eyonke eyami
Ngifuna iMali yami
Funa eyonke eyami
Ay yeah! Ayi, Yoh

Mina Uma ngikhumbula bethanda ukudlala ngami
Bey’boleka yonke eyami
Buka manje, abakhoni ukuy’khokhela
Ayi
Bheka manje, abafuni ukuy’khokhela
Mina Uma ngikhumbula bethanda ukudlala ngami
Bey’boleka yonke eyami
Buka manje, abakhoni ukuy’khokhela
Bheka manje, abafuni ukuy’khokhela

Kokotela bonke abo Dali
Nqonqozela zonke izitha zami
Ayayayah
Ayi
Mina ngizoba
Kokotela bonke labo Dali
Nqonqozela zonke izitha zami
Ngifuna eyonke eyami
Ngifuna iMali yami
Funa eyonke eyami
Ay yeah! Ayi, Yoh

Mellow & Sleazy Kokotela Lyrics English Translation

Wow, sleep here
Oh well, sleep here
Aw’ heh, go to sleep
Wow, it went
Oh well, sleep here
Aw’ heh, go to sleep
Aw’ heh, go to sleep
Well it went

Well, I will be
All those who are Dali
Knock out all my enemies
Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
No
I will be
It’s all about Dali
Knock out all my enemies
I want it all mine
I want my Money
Want all mine
Oh yes! No, Yoh

Me If I remember they like to play with me
They borrowed all of mine
Look now, they can’t afford it
No
Look now, they don’t want to pay for it
Me If I remember they like to play with me
Borrowing all mine (Yeah)
Look now, they can’t afford it
Look now, they don’t want to pay for it

Yes! Here is Maphuma mani
I don’t see them, they don’t want to pay me
No
Let me come to them and I will see them surprising me
Yes! What do they say?
I don’t see them, they don’t want to pay me
Yes
Let me come to them and I will see them surprising me
(Oh, yes!)
Ah right now, they don’t want to pay me
No
Right now, they don’t want to pay me
Ah right now, they don’t want to pay me
No
Right now, they don’t want to pay me

I’ll hit you with another song that you don’t know

All those who are Dali
Knock out all my enemies
Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
No
I will be
It’s all about Dali
Knock out all my enemies
I want it all mine
I want my Money
Want all mine
Oh yes! No, Yoh

Me If I remember they like to play with me
They borrowed all of mine
Look now, they can’t afford it
No
Look now, they don’t want to pay for it
Me If I remember they like to play with me
They borrowed all of mine
Look now, they can’t afford it
Look now, they don’t want to pay for it

All of those Dalits
Knock out all my enemies
Yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
No
I will be
It’s all about Dali
Knock out all my enemies
I want it all mine
I want my Money
Want all mine
Oh yes! No, Yoh

    Lyrics Knowledge:
  • Written by: Mellow & Sleazy, Eltee & Leemckrazy – Kokotela Lyrics (feat. Scotts Maphuma & Gipa)
  • Album: Kokotela
  • Released: 2024