Mellow & Sleazy – Wenza Kanjani Lyrics

Mellow & Sleazy Wenza Kanjani Lyrics (feat. Chley, 2woshort, TNK MusiQ & BoontleRSA)

Iyo (iyoh itequila yakho)
(Iyoh)
Itequila yakho
Iyo
Itequila yakho
Iyo
Itequila yakho
Iyo
Itequila yakho eh
Makufika thina kwathula
Khuluma mina bavele babuka
Nale sgubhu sdidis’ iKonka
Ini kanjani? Wenza kanjani?
Ini kanjani? Bathi uphila kanjani?
Ini kanjani? Wenza kanjani?
Ini kanjani? Bathi uphila kanjani? Eh
Makufika thina kwathula
Khuluma mina bavele babuka
Nale sgubhu sdidis’ iKonka
Ini kanjani? Wenza kanjani?
Ini kanjani? Bathi uphila kanjani?
Ini kanjani? Bathi uphila kanjani?
Ini kanjani? Bathi uphila kanjani?
Ini eh yoh?

(Itequila yakho)
Iyoh
Itequila yakho
Ai Sleazy
Itequila yakho
Eh nango! Ithini? Awuylethe, aish
Engithi wenza kanjani? Sekfike izinja emphakathini
Ikhikhilizithi gidi babizel’ emapasijini, sekush’ ipiki
Bhek’ emini umtoliki ukusi niki niki, lahl’izibi ivili liyajika
Eh benithini, benithini? Nibaningi
Sengphila impilo amaswidi mama ulindile
Ubheke mina mele ng’phakile ng’lale ng’thuthile, yeh wena
Engithi wenza kanjani? Sekfike izinja emphakathini
Ikhikhilizithi gidi babizel’ emapasijini, sekush’ ipiki
Bhek’ emini umtoliki ukusi niki niki, lahl’izibi ivili liyajika
Eh benithini, benithini? Nibaningi
Sengphila impilo amaswidi mama ulindile
Ubheke mina mele ng’phakile ng’lale ng’thuthile, yeh wena

Wong’tholi mawungfuna ku siyangena mas’fun islungu
Bangbiza nge rully sguqa
Vul’ icircle ngene neynguqa, who ordered the Azuli?
Nants’ itequila thatha uvele uphuze
Sisi wenza kanjani? Kanti uphila kanjani? Mmh
Sisi wenza kanjani? Kanti wenza kanjani? Mmh
Yini? Yini? Yini? Wenza kanjani?
Yini? Yini? Yini? Wenza kanjani?
Yini? Yini? Yini?

Makufika thina kwathula
Khuluma mina bavele babuka
Nale sgubhu sdidis’ iKonka
Ini kanjani? Wenza kanjani?
Ini kanjani? Bathi uphila kanjani?
Ini kanjani? Wenza kanjani?
Ini kanjani? Bathi uphila kanjani? Eh
Makufika thina kwathula
Khuluma mina bavele babuka
Nale sgubhu sdidis’ iKonka
Ini kanjani? Wenza kanjani?
Ini kanjani? Bathi uphila kanjani?
Ini kanjani? Wenza kanjani?
Ini kanjani? Bathi uphila kanjani? Eh
Makufika thina kwathula
Khuluma mina bavele babuka
Nale sgubhu sdidis’ iKonka
Ini kanjani? Wenza kanjani?
Ini kanjani? Bathi uphila kanjani?
Ini kanjani? Wenza kanjani?
Ini kanjani? Yoh
Itequila yakho

Mellow & Sleazy Wenza Kanjani Lyrics English Translation

Iyo (yoy your tequila)
(yeah)
Your tequila
It is
Your tequila
It is
Your tequila
It is
Your tequila huh
When we arrived there was silence
Talk to me and they just look
And this drum is played by Konka
What how? How do you do?
What how? How are you doing?
What how? How do you do?
What how? How are you doing? Eh
When we arrived there was silence
Talk to me and they just look
And this drum is played by Konka
What how? How do you do?
What how? How are you doing?
What how? How are you doing?
What how? How are you doing?
What is it?

(your tequila)
Yeh
Your tequila
Hey Sleazy
Your tequila
Oh and also! What does it say? Bring it, aish
I say how do you do it? Dogs have arrived in the community
They called the children to the aisles, and the picket was ready
Look at the day the interpreter is giving us time and time again, and the wheel is turning
What were you saying, what were you saying? There are many of you
I’m living my life, sweets mom is waiting
You’re looking at me, I’m eating and I’m sleeping and I’m moving, hey you
I say how do you do it? Dogs have arrived in the community
They called the children to the aisles, and the picket was ready
Look at the day the interpreter is giving us time and time again, and the wheel is turning
What were you saying, what were you saying? There are many of you
I’m living my life, sweets mom is waiting
You’re looking at me, I’m eating and I’m sleeping and I’m moving, hey you

Wong’tholi, don’t you want to come in, mas’fun islungu
They call them rully sguqa
Vul’ icircle ngene neynguqa, who ordered the Azuli?
Here’s the tequila, take it and drink it
Sis how are you doing? And how do you live? Hmm
Sis how are you doing? And how do you do it? Hmm
What? What? What? How do you do?
What? What? What? How do you do?
What? What? What?

When we arrived there was silence
Talk to me and they just look
And this drum is played by Konka
What how? How do you do?
What how? How are you doing?
What how? How do you do?
What how? How are you doing? Eh
When we arrived there was silence
Talk to me and they just look
And this drum is played by Konka
What how? How do you do?
What how? How are you doing?
What how? How do you do?
What how? How are you doing? Eh
When we arrived there was silence
Talk to me and they just look
And this drum is played by Konka
What how? How do you do?
What how? How are you doing?
What how? How do you do?
What how? Yoh
Your tequila

    Lyrics Knowledge:
  • Written by: Kyle Njengo, Lerhwarhwa Tumani Qhaba, Ntuthuko Gerald Philips, Siphesihle Nomfundo Nkosi, Thabo Ndlovu
  • Album: Wenza Kanjani
  • Released: 2022