Mnqobi Yazo – MaDlamini Lyrics

Mnqobi Yazo MaDlamini Lyrics

MaDlamini, maDlamini/
Angithi nawe uyazi ukuthi angibuyi ngolwey’hlanu Oh Oh/
maDlamini, maDlamini/
Angithi nawe uyazi ukuthi angibuyi ngolwey’hlanu namhlanje ulusingaki?/
(Namhlanje baba ulwesihlanu) kusasa ulwesingaki/
(Umgqibelo still awubuyi) Ai namhlanje ulwesingaki mah/
Namhlanje baba ulwesihlanu) kusasa ulwesingaki/
(Umgqibelo still awubuyi) Oooh oh/

Lay’khaya ngyasebenza/
Angithi lay’khaya ngyasebenza mkami (Oh mina ngyasebenza)/
Ngempela sonto ngyakhululeka/
Ngempela sonto ngyakhululeka mkami (Oh mina ngyakhululeka)/
Wemkami uyazi ngisebenza kanzima/
Umzuzwana ngihleli ney’nsizwa/
Lay’khaya niyazi ngisebenza kanzima/
Umzimba osebenzayo uphathwa kamnandi wemkami/

maDlamini, maDlamini/
Angithi nawe uyazi ukuthi angibuyi ngolwey’hlanu Oh Oh/
maDlamini, maDlamini/
Angithi nawe uyazi ukuthi angibuyi ngolwey’hlanu namhlanje ulusingaki?/
(Namhlanje baba ulwesihlanu) kusasa ulwesingaki/
(Umgqibelo still awubuyi) Ai namhlanje ulwesingaki mah/
Namhlanje baba ulwesihlanu) kusasa ulwesingaki/
(Umgqibelo still awubuyi) Oooh oh/

Ngeke ngihamb’amalombo (Hayi weeeh)/
Ukuhlala ney’nsizwa sidl’amagologo (Hayi Weeeeh)/
Kuze kuse kumpondo zankomo (Hayi Weeeeh)/
Kukhale iRadio amaGramaphone (Hayi Weeeeh)/

Wemkami uyazi ngisebenza kanzima/
Umzuzwana ngihleli ney’nsizwa/
Lay’khaya niyazi ngisebenza kanzima/
Umzimba osebenzayo uphathwa kamnandi wemkami/

maDlamini, maDlamini/
Angithi nawe uyazi ukuthi angibuyi ngolwey’hlanu Oh Oh/
maDlamini, maDlamini/
Angithi nawe uyazi ukuthi angibuyi ngolwey’hlanu namhlanje ulusingaki?/
(Namhlanje baba ulwesihlanu) kusasa ulwesingaki/
(Umgqibelo still awubuyi) Ai namhlanje ulwesingaki mah/
Namhlanje baba ulwesihlanu) kusasa ulwesingaki/
(Umgqibelo still awubuyi) Oooh oh/

Mnqobi Yazo MaDlamini Lyrics English Translation

MaDlamini, maDlamini /
You know I’m not coming back on Friday Oh Oh /
maDlamini, maDlamini /
Don’t you know I’m not coming back on Friday today?
(Today is Friday) What day is tomorrow /
(Saturday is still not back) What day is today mah /
Today is Friday) What day is tomorrow /
(Saturday still does not return) Oooh oh /

This home is working /
At home I work for my wife (Oh I work) /
Really a week free /
Really week I was free my wife (Oh I am free) /
My wife knows I work hard /
For a moment I’m sitting with a young man /
Lay’khaya you know I work hard /
The active body is well cared for by my wife /

maDlamini, maDlamini /
You know I’m not coming back on Friday Oh Oh /
maDlamini, maDlamini /
Don’t you know I’m not coming back on Friday today?
(Today is Friday) What day is tomorrow /
(Saturday is still not back) What day is today mah /
Today is Friday) What day is tomorrow /
(Saturday still does not return) Oooh oh /

I will not go to hell (No weeeh) /
Living with a young man who eats alcohol (No Weeeeh) /
Until the morning horns (No Weeeeh) /
Radio Graphics (No Weeeeh) /

My wife knows I work hard /
For a moment I’m sitting with a young man /
Lay’khaya you know I work hard /
The active body is well cared for by my wife /

maDlamini, maDlamini /
You know I’m not coming back on Friday Oh Oh /
maDlamini, maDlamini /
Don’t you know I’m not coming back on Friday today?
(Today is Friday) What day is tomorrow /
(Saturday is still not back) What day is today mah /
Today is Friday) What day is tomorrow /
(Saturday still does not return) Oooh oh /