Sayfar – Amathafa Lyrics ft. Mnqobi Yazo

Sayfar Rhandzu EP Lyrics Tracklist
Sayfar – Rhandzu EP Lyrics, Tracklist

Amathafa Lyrics by Sayfar ft Mnqobi Yazo

Wentombazane ngabe uzongithanda yini nawe
Uthando Iwami ngabe uzoligcina yini nawe
Wentombazane ngabe uzongithanda yini nawe
Uthando Iwami ngabe uzoligcina yini nawe
Uth’ uyangithanda

Sofa silahlane (mina nawe)
Lamagqumu, Iamathafa, sowanyuka (mina nawe)
Uth’ uyangithanda
Sofa silahlane (mina nawe)

Lamagqumu, Iamathafa, sowanyuka (mina nawe)
Nansi inkinga yothando
Lungival’amehlo angiboni
Anongtshela mangphambuka
Ngoba manje ngath angiboni
Ngoba ngihamba amalombo ngifuna wena ntombi

Anongbizel’ isangoma
Manje sengiyagula
Ngoba ngempela mani ngang’ Khuz
Niyongbona ngingasekho
Ngoba ngiphethwe isifo esikhulu
Isifo sothando
Nami angazi, nami angaz
Ngicela ning’size
Ngoba ngiphethwe isifo esikhulu
Isifo sothando

Ngiyacela ntombi, zungibuyisele, thando lami ntombi
Wentombazane ngabe uzongithanda yini nawe
Uthando Iwami ngabe uzoligcina yini nawe
Wentombazane ngabe uzongithanda yini nawe
Uthando Iwami ngabe uzoligcina yini nawe
Uth’ uyangithanda
Sofa silahlane
Lamagqumu, Iamathafa, sowanyuka (mina nawe)
Uth’ uyangithanda
Sofa silahlane

Lamagqumu, Iamathafa, sowanyuka (mina nawe)
Uthando Iwami alipheli, ngihlezi ngikugcinga
ngempela angipheli ntombi
Thumela abakho kini kusasa lokhu, ngiyasebenza
impela angihleki ntombi
You, my one and only, isingisi sam asitheshi
ngithemba uyangizwa ntombi
Ngoba lothando enginalo aludingi okuningi kodwa ngiyathemba uyang’feela ntombi

Uthando enginalo alupheli ntombi,
Mina ngiyay’thanda angipezi ntombi
Mndeni wami ngawutshel’
Abangani bami ngabatshela
Tohweni lami ngabatshela
Phela ngiyakuthanda Ntombi
Wentombazane ngabe uzongithanda yini nawe
Uthando Iwami ngabe uzoligcina yini nawe

Wentombazane ngabe uzongithanda yini nawe
Uthando Iwami ngabe uzoligcina yini nawe
Uth’ uyangithanda
Sofa silahlane
Lamagqumu, Iamathafa, sowanyuka (mina nawe)
Uth’ uyangithanda
Sofa silahlane
Lamagqumu, Iamathafa, sowanyuka (mina nawe)

Written by; Sayfar, Mnqobi Yazo
Album/EP; Rhandzu

Sayfar Amathafa Lyrics ft Mnqobi Yazo

Sayfar Amathafa Lyrics In English Translation

Girl would you love me too
My love will you keep it with you
Girl would you love me too
My love will you keep it with you
She says she loves me

Sofa lehlahla (me and you)
The hills, the plains, ascend (me and you)
She says she loves me
Sofa lehlahla (me and you)

The hills, the plains, ascend (me and you)
Here is the problem with love
It closes my eyes and I can’t see
They tell you where to turn
Because now I can’t see
Because I’m going around looking for you girl

He did not call a witch doctor
Now I am sick
For truly stand as Khuz
You will see me no more
Because I have a serious illness
A disease of love
I don’t know either, I don’t know either
Please help me
Because I have a serious illness
A disease of love

Please girl, bring me back, my love girl
Girl would you love me too
My love will you keep it with you
Girl would you love me too
My love will you keep it with you
She says she loves me
The sofa is deserted
The hills, the plains, ascend (me and you)
She says she loves me
The sofa is deserted

The hills, the plains, ascend (me and you)
My love never ends, I always think of you
I really don’t end up girlfriend
Send yours to me tomorrow, I’m working
I really don’t laugh girl
You, my one and only, my English is not fluent
I hope you hear me girl
Because the love I have doesn’t need much but I hope you lose my girlfriend

My love never fails, my daughter.
I love it and I don’t give a damn
I told my family ‘
I told my friends
In my duty I told them
After all I love you Ntombi
Girl would you love me too
My love will you keep it with you

Girl would you love me too
My love will you keep it with you
She says she loves me
The sofa is deserted
The hills, the plains, ascend (me and you)
She says she loves me
The sofa is deserted
The hills, the plains, ascend (me and you)